Aktuality

21. októbra 2018

FARSKÉ OZNAMY 22.-28.10.2018

– Sviatosť manželstva si chcú navzájom vyslúžiť: Martin JACKO, syn Gabriela a Jaroslavy rod. Mathiovej z Jarovníc a Monika ŠUTYOVÁ, dcéra Ladislava a Dariny rod. Belišovej zo Šar. Michalian.. Ohlasujú sa 1. – krát. Kto […]
14. októbra 2018

FARSKÉ OZNAMY 15.-21.10.2018

– Sviatosť manželstva si chcú navzájom vyslúžiť: Michal UJACKÝ z Livova a Jana JACOVÁ z Ostrovan. Ohlasujú sa 3. – krát. Kto by vedel o nejakej prekážke, ktorá by im bránila prijať sv. manželstva, nech […]
7. októbra 2018

FARSKÉ OZNAMY 08.-14.10.2018

– Sviatosť manželstva si chcú navzájom vyslúžiť: Michal UJACKÝ z Livova a Jana JACOVÁ z Ostrovan. Ohlasujú sa 2. – krát. Kto by vedel o nejakej prekážke, ktorá by im bránila prijať sv. manželstva, nech […]
30. septembra 2018

FARSKÉ OZNAMY 01.-07.10.2018

– Sviatosť manželstva si chcú navzájom vyslúžiť: Michal UJACKÝ z Livova a Jana JACOVÁ z Ostrovan. Ohlasujú sa 1. – krát. Róbert OROS, syn Róberta a Márie rod. Frištykovej z Veľkého Šariša a Andrea KUCKOVÁ, […]