Kontakt

Mgr. Peter Kyšeľa, farár

Rímskokatolícka farnosť

sv. Michala Archanjela
M. R. Štefánika 147/21

082 22 Šarišské Michaľany

Tel. : 051/4582237, 0911 368 759

IČO: 31978487

DIČ: 2020733176

Farnosť Šarišské Michaľany

Číslo účtu: SK40 0900 0000 0000 9628 1774

Filiálka Ostrovany
Číslo účtu: SK79 0200 0000 0028 5934 4155

e-mail: farnostsarisskemichalany(zavinac)gmail.com

www.sarisskemichalany.rimkat.sk

Kancelária

– na základe matrikových údajov sa vydáva svedectvo o krste, sobášny list a iné dokumenty

– vedenie krstnej, birmovnej, sobášnej a pohrebnej matriky

– prijíma žiadosti o udelenie sviatostí (krstu, birmovania, manželstva)

– sprostredkúva nahlásenie pohrebu

        OD        DO
Pondelok        15:00      17:00 Priestor

 na duchovný rozhovor

Utorok        15:30      16:30
Streda             –          –
Štvrtok        15:30      16:30
Piatok        15:30      16:30

V prípade potreby aj po sv. omši.

V prvopiatkovom týždni budú úradné hodiny obmedzené, z dôvodu spovedania,

počas cirkevných a štátnych sviatkov

NEBUDÚ!!!