Aktuality

7. mája 2017

FARSKÉ OZNAMY 08.-14.05.2017

  – Mesiac máj je zasvätený Panne Márii. Sv. omša začínať spevom litánií k Panne Márii. – Dnes na nedeľu Dobrého pastiera pri sv. omši je zbierka na seminár v Košiciach. PBZ. – Dnes o […]
30. apríla 2017

FARSKÉ OZNAMY 01.-07.05.2017

– Sv. manželstva si chcú navzájom vyslúžiť: Ján ONĎÁK, syn Jána a Ireny rod. Timkovej, z Ostrovan a Lýdia SKOČEJOVÁ, dcéra Milana a Doroty rod. Juskovej, z Prešova. Ohlasujú sa 1., 2. a 3. krát. […]
23. apríla 2017

FARSKÉ OZNAMY 24.-30.04.2017

  – Každý, kto si dnes na Nedeľu Božieho milosrdenstva v kostole alebo kaplnke nábožne uctí obraz Božieho milosrdenstva a splní predpísané podmienky na získanie úplných odpustkov (sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel sv. […]
21. apríla 2017

Pozvánka na Arcidiecéznú púť detí do Obišoviec

Pozývame deti a mladých so svojimi kňazmi, katechétmi a animátormi na Arcidiecéznú púť detí do Obišoviec. 13. mája 2017 uplynie presne 100 rokov, odkedy sa prvý krát zjavila Panna Mária trom deťom z Fatimy – Lucii a […]