Kňazi vo farnosti

Mgr. Peter Kyšeľa

 

pôsobenie vo farnosti:  2012

narodený: 5. 1. 1974, Stará Ľubovňa, Plavnica

kňazská vysviacka: 20.6.1998, Košice – Dóm sv. Alžbety – Alojz Tkáč

primície: 21.6.1998, Plavnica 

 

pôsobiská: 

1998 kaplán Bardejov, 2000 Strážske, 2001 Sečovce, 2002 Stropkov, 2003 Košice – Juh, 2004 administrátor Jenkovce, 2009 farár Ľubiša, 2012 farár Šarišské Michaľany.

Anton Lesník

 

pôsobenie vo farnosti: 2001 – 2012

narodený: 1.1.1950, Kojatice

kňazská vysviacka: 10.6.1973, Bratislava – Július Gábriš

primície: Kojatice

 

pôsobiská:

1973 kaplán Sabinov, 1974 Prešov, 1975 administrátor Široké, 1976 Sedlice, 1978 mimo pastorácie, 1981 kaplán Humenné, 1981 administrátor Novačany, 1988 Stropkov, 1990 farár Lastovce, 2001 Šarišské Michaľany, 2012 Petrovany

Mgr. Jozef Mihalko

 

pôsobenie vo farnosti: 1990 – 2001

narodený: 29.9.1964, Trebišov

kňazská vysviacka: 24.1.1988, Banská Bystrica

primície: Trebišov

 

pôsobiská:

1988 kaplán Prešov, 1990 Pavlovce nad Uhom, 1990 farár Šarišské Michaľany, 2001 Sázava – baziliáni, 2001 kaplán Michalovce, 2002 kaplán Tibava, 2002 Snina, 2003 kaplán Veľký Šariš, 2006 kaplán Streda nad Bodrogom, 2007 Košická Belá.

Mgr. Juraj Takáč

 

pôsobenie vo farnosti: 1982 – 1990

narodený: 4.6.1954, Kuzmice

kňazská vysviacka: 21.6.1977, Bratislava

primície: Kuzmice

 

pôsobiská:

1977 kaplán Michalovce, 1977 Snina, 1980 Stropkov, 1981 administrátor Radoma, 1982 Šarišské Michaľany, 1990 Pavlovce nad Uhom, 1996 Giraltovce, 2006 Osikov.

Juraj Tkáč

 

pôsobenie vo farnosti: 1969 – 1.10.1981

narodený: 17.11.1917, Žbince, † 1.10.1981 Šarišské Michaľany

kňazská vysviacka: 16.6.1946

 

pôsobiská:

1946 kaplán Zborov, 1947 kaplán Drienov, 1949 Košické Olšany, 1951 – 1954 vo vojenskom pracovnom tábore, v roku 1956 vo väzení, potom mimo pastorácie, 1965 Košice – Dóm, administrátor Hubošovce, 1969 Šarišské Michaľany.

Mons. Melichar Zelený

 

pôsobenie vo farnosti: 1951 – 1969

narodený: 9.1.1887, Nižný Slávkov, † 25.12.1980 Prešov

kňazská vysviacka: 23.6.1909

 

pôsobiská:

1909 kaplán Prešov, 1914 vojenský kurát, 1918 administrátor Brezovica, 1928 špirituál kňazského seminára Košice, 1930 tribunálny sudca, 1932 prézes misií, 1939 profesor náboženstva Košice, 1940 pápežský komorník, 1945 administrátor Košice – Dóm, 1945 vicerektor kňazského seminára, 1946 generálny provikár, 1951 administrátor Šarišské Michaľany, 1969 na dôchodku Prešov.

 

1939 – 1948 …………… Štefan Sninčák

1931 – 1938 …………… Alexander Kovács

1913 – 1931 …………… Viliam Miko

1867 – 1913 …………… Jozef V. Jánossy

1848 – 1867 …………… Vincent Nagy

1847 …………………….. Timotej Mikusovszky

1816 – 1848 …………… Michal Szkaliczky

1813 – 1816 …………… František Vainerovits

1812 – 1813 …………… Jozef Punday

1778 – 1812 …………… Michal Sonntag

1767 – 1778 …………… Juraj Hybner

1767……………………… Severín