Deti sa modlia za mier vo svete 2017

FARSKÉ OZNAMY 02.-08.10.2017
1. októbra 2017
FARSKÉ OZNAMY 09.-15.10.2017
8. októbra 2017

Iniciatíva Jeden milión detí sa modlí ruženec sa celosvetovo stretla s veľkým ohlasom. V minulom roku sa modlitebnej iniciatívy zúčastnili deti v 69 krajinách. Aj tento rok preto pozývame podieľať sa na tom, aby sa deti na všetkých kontinentoch dňa 18. októbra 2017 o 9.00 hod. (alebo aj v inom čase) modlili ruženec za pokoj vo svete.
V roku 2017, pri príležitosti 100. výročia zjavení Kráľovnej posvätného ruženca vo Fatime, nemôžeme urobiť pre naše úsilie o mier vo svete nič lepšie, než zobrať vážne posolstvo z nebies. Keď emeritný pápež Benedikt XVI. putoval 13. mája 2010 do Fatimy, vo svojej kázni povedal: „Prišiel som do Fatimy, aby som sa spolu s Máriou a mnohými pútnikmi modlil za naše ľudstvo prenasledované biedou a utrpením. Klamal by sám seba ten, kto by si myslel, že prorocké posolstvo Fatimy je ukončené.“ A na záver dodal: „Nech týchto sedem rokov, ktoré nás delia od stého výročia zjavení, urýchli ohlásené víťazstvo Nepoškvrneného Srdca Panny Márie.“ Toto víťazstvo lásky nám je s istotou prisľúbené, ale kedy nastane, závisí úplne od nás. Ak budeme robiť to, o čo nás Panna Mária žiadala, môže skrze nás darovať svetu prisľúbený mier.
Nie je veľavravné, že Boh si vo Fatime vyvolil deti, aby svetu odhalil najdôležitejší mierový plán pre našu dobu? Trom pastierikom vo veku sedem, deväť a desať rokov, ktorí neboli ani bohatí, ani ušľachtilí, ani vzdelaní, povedal Pán skrze svoju Matku, ako sa dá zabrániť druhej svetovej vojne a ako môžu veriaci pod plášťom Márie, Ženy apokalypsy, poraziť ohnivého draka. Deti pochopili jazyk Panny Márie a uverili tomu, čo hovorila. Nemali by sme sa preto ešte viac snažiť povzbudzovať deti k spolupráci na tomto mierovom pláne, ktorý je dnes aktuálnejší než kedykoľvek predtým?
13. júla 1917 Božia Matka žiadala deti, aby sa naďalej modlili ruženec, „aby nastal mier na celom svete a aby sa skončila vojna“. S dôverou fatimských detí i my siahnime po ruženci, ktorý je takou mocnou zbraňou v duchovnom boji a staňme sa pre naše deti živým príkladom.
Neskôr sestra Lucia, už ako karmelitánka, odovzdala nadobudnuté poznanie pátrovi Fuentesovi: „Mária povedala mne, ako aj mojim bratrancom, že svetu dáva posledné liečivé prostriedky: ruženec a úctu k Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie … Vidíte, páter, v týchto posledných časoch, v ktorých žijeme, dala Matka Božia ružencu novú účinnosť. Odkedy dala Panna Mária modlitbe ruženca takú veľkú moc, neexistuje už žiaden materiálny ani duchovný problém …, ktorý by sa nedal vyriešiť ružencom a našimi obetami. Sám svätý pápež Ján Pavol II. toto posolstvo pochopil a žil ho. Biskupovi v Leirii-Fatime v liste z 1. októbra 1997 napísal: „Veľmi prosím kňazov, aby sa modlili ruženec a aby ho učili modliť sa v kresťanských spoločenstvách, aby každý mohol verne a odvážne plniť svoje ľudské a kresťanské povinnosti. Pomôžte Božiemu ľudu, aby sa vrátil späť ku každodennej modlitbe ruženca, k tomuto vrúcnemu rozhovoru detí so svojou Matkou, ktorú prijali do svojho domu (porov. Jn 19, 27).“
Buďme hlasom Božej Matky v tomto nepokojnom svete a pomáhajme našim deťom, aby od útleho detstva zakúšali, že iba cez modlitbu ruženca, to znamená, keď sa budú držať ruky Panny Márie, sa dá na tejto zemi vybudovať spoločnosť, kde bude možné harmonické spolužitie a spravodlivosť.
Kardinál Mauro Piacenza a P. Martin M. Barta prezident ACN duchovný asistent ACN