FARSKÉ OZNAMY 29.10.- 04.11.2018
28. októbra 2018
FARSKÉ OZNAMY 12.-18.11.2018
11. novembra 2018

– Sviatosť manželstva si chcú navzájom vyslúžiť:
Martin JACKO, syn Gabriela a Jaroslavy rod. Mathiovej z Jarovníc a Monika ŠUTYOVÁ, dcéra Ladislava a Dariny rod. Belišovej zo Šar. Michalian. Ohlasujú sa 3. – krát.
Kto by vedel o nejakej prekážke, ktorá by im bránila prijať sv. manželstva, nech to oznámi na FÚ.

– V pondelok, utorok, stredu, a piatok (Ostrovany + z internátu) – skupiny po 15 ľudí – bude stretnutie birmovancov na fare. Pripravte sa na stretnutie načítaním otázok 50 – 70 z Youcat-u.

– V piatok 09.11. bude stretnutie miništrantov o 16:30 hod. v Šarišských Michaľanoch na fare. Chlapci, ktorí majú záujem miništrovať nech prídu na toto stretnutie.

– V piatok 09.11. po sv. omši pozývam na moderovanú eucharistickú adoráciu.

– V sobotu 10.11. pozývam mládež a birmovancov na poznávanie Národného parku Poloniny. Cena za autobus je 7 €. Treba si zabezpečiť dobrú obuv a aj veci na prezlečenie či prezutie, OP, kartičku poistenca. Cestou domov sa zastavíme na spoločný obed. Odchod ráno o 7:30 hod. Nahláste sa hneď po sv. omši alebo do 06.11.2018 v sakristii.

– 11. 11. bude stretnutie prvoprijímajúcich detí a oboch rodičov o 15:00 hod. v Šar. Michaľanoch na starej fare. Účasť je potrebná, tak pre rodičov ako aj deti, ktoré sa pripravujú na prijatie Eucharistie.

– V utorok 13.11. v Košiciach v rámci Týždňa Cirkvi pre mládež sa v športovej hale Cassosport uskutoční 10. ročník evanjelizačného projektu GODZONE. Evanjelizačný koncert pre mladých aj dospelých kde vstup je ZADARMO. Pridaj sa aj ty a staň sa súčasťou generácie, Ktorej Ide O Božie Kráľovstvo. Pre birmovancov tento koncert (modlitby chvál a svedectvá)odporúčam. Mnohí nikdy niečo podobné nezažijete. Odchod autobusu bude z parkoviska COOP Jednota v Šar. Michaľanoch o 16:30 hod. Začiatok je o 18:00 – 21:00 hod. Nahláste sa v sakristii do 4.11. poplatok za autobus 2 €. Vďaka za pochopenie.

– Aj tento rok sa pripravuje vo formáte A4 „FARSKÝ KALENDÁR na rok 2019“ s fotografiami zo života farnosti a aj s liturgickými slávnosťami, ktoré nás čakajú v novom roku.