FARSKÉ OZNAMY 12.-18.11.2018
11. novembra 2018
FARSKÉ OZNAMY 26.11.- 02.12.2018
25. novembra 2018

– Ponúkame deťom na adventné obdobie „Adventný lampáš“. Je to predloha lampáša s vianočnými motívmi na kartónovom papieri veľkosť A3. Lampáš sa vystrihne, zlepí a dá sa v ňom umiestniť čajová sviečka, prípadne iné osvetlenie. Možno ho využiť pri spoločnej modlitbe v rodinách a na rorátne sväté omše za účasti detí. Kto má záujem, nahláste sa v sakristii do dnešnej nedele 18.11.

– Od 21.11. budeme začínať sv. omšu modlitbou Deviatníka k sv. Ondrejovi, apoštolovi – patrónovi našej košickej arcidiecézy.

– Stretnutie birmovancov na fare max. 15 osôb: 19.11; 20.11. o 16:30 hod. a 21.11. po sv. omši. V piatok 23.11. o 16:30 (Ostrovany+ internát). Účasť je potrebná.

– 24.11. bude stretnutie miništrantov o 16:00 hod. v Šarišských Michaľanoch na starej fare.

– Vo všetkých farských kostoloch 25.11. pred vyloženou Oltárnou sviatosťou koná obnova zasvätenia ľudského poklonia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu Vykupiteľ ľudského pokolenia určenej na slávnosť Krista Kráľa, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Pobožnosť bude na konci sv. omše s eucharistickým požehnaním.

– 25.11. pri sv. omšiach v Šar. Michaľanoch bude zbierka na potreby kostola. V Ostrovanoch bude podomová zbierka na kostola. PBZ za milodary.

– 01.12. v dóme sv. Alžbety v Košiciach o 10:00 hod. začnú sv. omšou celodiecézne rekolekcie s otcom arcibiskupom s príležitosti slávnosti sv. Ondreja apoštola, patróna košickej arcidiecézy.

– Aj tento rok sa pripravuje vo formáte A4 „FARSKÝ KALENDÁR na rok 2019“ s fotografiami zo života farnosti a aj s liturgickými slávnosťami, ktoré nás čakajú v novom roku.

– Aj tento rok budeme vo farnosti ponúkať k zakúpeniu domáce vianočné oblátky za 0,70 €. Môžete si ich zakúpiť už od 26.11.2018.