FARSKÉ OZNAMY 22.-28.10.2018
21. októbra 2018
FARSKÉ OZNAMY 05.-11.11.2018
4. novembra 2018
 

– Sviatosť manželstva si chcú navzájom vyslúžiť:
Martin JACKO, syn Gabriela a Jaroslavy rod. Mathiovej z Jarovníc a Monika ŠUTYOVÁ, dcéra Ladislava a Dariny rod. Belišovej zo Šar. Michalian. Ohlasujú sa 2. – krát.
Kto by vedel o nejakej prekážke, ktorá by im bránila prijať sv. manželstva, nech to oznámi na FÚ.

– Spovedanie chorých bude 30.10. od 9:00 hod. v Šar. Michaľanoch (ul. Záhradná, Ružová, Sabinovská, Prešovská).
v 1.11. o 14:00 hod. v Šarišských Michaľanoch a Ostrovanoch bude pobožnosť na cintoríne.

– Zapojme sa do kampane Sviečka za nenarodené deti. Túto spomienku môžeme vyjadriť symbolicky večer 02.11. zapálením sviečky a modlitbou. V kostole si môžete zakúpiť sklenenú (4 €) alebo malú plastovú (1 €) sviečku s logom.

– V sobotu 03.11. po sv. omši bude v Šar. Michaľany – výmena ružencových tajomstiev.

– V utorok 13.11. v Košiciach v rámci Týždňa Cirkvi pre mládež v športovej hale Cassosport sa uskutoční 10. ročník evanjelizačného projektu GODZONE. Evanjelizačný koncert pre mladých aj dospelých kde vstup je ZADARMO. Pridaj sa aj ty a staň sa súčasťou generácie, Ktorej Ide O Božie Kráľovstvo. Pre birmovancov tento koncert (modlitby chvál a svedectvá) odporúčam. Mnohí nikdy niečo podobné nezažijete. Odchod autobusu bude z parkoviska COOP Jednota v Šar. Michaľanoch o 16:30 hod. Začiatok je o 18:00 – 21:00 hod. Nahláste sa v sakristii do 04.11. poplatok za autobus 2 €. Vďaka za pochopenie.

– Aj tento rok sa pripravuje vo formáte A4 „FARSKÝ KALENDÁR na rok 2019“ s fotografiami zo života farnosti a aj s liturgickými slávnosťami, ktoré nás čakajú v novom roku.

Snúbencov, ktorí majú záujem si vyslúžiť sv. manželstva v roku 2019 prosím, aby sa do 30.10.2018 prišli zapísať v úradných hodinách na farský úrad. Vďaka.