Stretnutie manželských párov
21. februára 2017
Pobožnosť krížovej cesty
2. marca 2017


 • Rodinná sv. omša: D. Ú.: doneste v stredu 1.3. vyplnenú tajničku. Aktivita pre deti na pôst: Môžete si zakúpiť materiál na 3D KRÍŽ za 1 €, ktorý pri každej detskej omši budeme postupne spoločne skladať.         
 • V sobotu 25.3. od 8:00 hod. na FARE bude druhé stretnutie „ŠKOLY SNÚBENCOV“. Začne sv. omšou.
 • Dnes bude zmierna poklona a vyložená sv. Oltárna vo farskom kostole po sv. omši do 19:00.
 • Zmierna poklona a vyložená sv. Oltárna vo farskom kostole bude:  27. – 28.2. od 15:00 hod. v Ostrovanoch v utorok od 15:00 hod.
 • 1.3. je POPOLCOVÁ STREDA – deň prísneho pôstu a zdržania sa mäsitého jedla!!!
 • 5.3. pri sv. omši bude jarná zbierka na Charitu. Pán Boh zaplať za vaše milodary.
 • Spovedanie chorých + pomazanie chorých: Ostrovany streda od 15:00 hod.,   Šar. Michaľany piatok od 8:00 hod. Nahláste chorých v sakristii.
 • 4.3. v Prešove v kostole Kráľovnej Pokoja bude modlitbové popoludnie k úcte Matky všetkých národov.
 • V piatok počas pôstneho obdobia sv. omša začne spoločnou modlitbou krížovej cesty. Kto koná pobožnosť krížovej cesty, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Veriaci, ktorý sa v piatok v pôstnom období pomodlí po prijímaní modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. V nedeľu pobožnosť krížovej cesty o 14:30 hod.
 • 18.3. FÚ s Domkou pozývajú mladých aj birmovancov na futsalový turnaj v telocvični  ZŠ v Šar. Michaľanoch. Začiatok je o 10:00 hod. Mužstvá nahláste Martinovi Durkáčovi do 10.3.2017.
 • Pozývame na prázdninovú víkendovú duchovnú obnovu mládež našej farnosti od 10.-12.03.2017 do Tatier (Ždiar – dom sv. Jozefa). Cena je 20 €. V cene je len ubytovanie. Stravovanie si budeme zabezpečovať podľa našej chuti. Cestu si hradí každý sám. Nahláste čím skôr Michaele Šimčíkove, najneskôr do 01.03. 2017.