5. ročník karnevalu svätých
9. marca 2017
FARSKÉ OZNAMY 20.-26.03.2017
19. marca 2017

 

  • Deti, ktoré sa zapojili do pôstnej aktivity a doma si skladajú 3D kríž nech prídu na sv. omšu pre rodiny, aby si vyzdvihli druhú časť modelu kríža.
  • 13.3. je štvrté výročie zvolenia sv. otca Františka a 19.3. začiatok služby. Vložme zaňho prosbu do svojich modlitieb.
  • 17.3. je 27 výročie biskupskej vysviacky Mons. Alojza Tkáča, emeritného košického arcibiskupa metropolitu. Vložme zaňho prosbu do svojich modlitieb.
  • 18.3. FÚ s Domkou pozývajú mladých aj birmovancov na futsalový turnaj v telocvični  ZŠ v Šarišských Michaľanoch. Začiatok o 9:00 hod.
  • V sobotu 25.3. začne spoločnou sv. omšou o 8:00 hod.  a potom pokračuje programom na FARE druhé stretnutie „ŠKOLY SNÚBENCOV“. Prosím, aby si snúbenci zariadili čas.
  • Odpustky v pôstnom období:
  1. Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Vyžaduje sa, aby sa pohyboval od jedného zastavenia k druhému a rozjímal o umučení a smrti Pána Ježiša. Ak sa koná pobožnosť verejne, stačí, ak sa pohybuje ten, čo vedie pobožnosť.
  2. Veriaci, ktorý sa v piatok v Pôstnom období pomodlí po prijímaní pred obrazom Ježiša Krista Ukrižovaného modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. V nedeľu vo farskom kostole pobožnosť krížovej cesty o 14:30 hod.
  • Dnes o 14:30 hod. je krížová cesta.