Fotogaléria

30. mája 2017

Prvé sväté prijímanie 2017

27.5. 2017 o 9:30 hod. počas kajúcej pobožnosti 14 detí prijalo sviatosť zmierenia a zároveň vyznalo vieru a rozhodnutie žiť s Ježišom. 28.5. o 10:30 hod. pri sv. omši prvý krát prijali Pána Ježiša v […]
30. marca 2017

Krížová cesta detí

26.03.2017 bola deťmi hraná krížová cesta vo farskom kostole. Ďakujem všetkým zaangažovaným za ich námahu a službu pre spoločenstvo.
22. marca 2017

Futbalový turnaj mladých

18.3.2017 v priestoroch telocvične ZŠ v Šar. Michaľanoch sa uskutočnil futbalový turnaj mladých. Zúčastnili sa ho družstvá: Šar. Michaľany –sídlisko, Šar. Michaľany – dedina, Ostrovany st., Ostrovany ml. a Uz. Šalgov.
9. marca 2017

5. ročník karnevalu svätých

V sobotu 11.02.2017 od 15:00 hod. sa konal 5. ročník Karnevalu Svätých v kaštieli (priestory obecného úradu) v Šar. Michaľanoch.Deti použili svoju fantáziu, pri výrobe atribútov svätca, ktoré stáli za to. Každá zúčastnená karnevalová maska […]