Fotogaléria

19. októbra 2017

Odpustová slávnosť – Šarišské Michaľany

01.10.2017 sme vo farskom kostole slávili odpustovú slávnosť sv. Michala archanjela, patróna celej farnosti a obce. Hlavným celebrantom bol ThDr. Peter Fogaš, kaplán UPC Košice, poverený otcom arcibiskupom za moderátora Centra pre rodinu.
13. októbra 2017

Rekonštrukcia interiéru kostola v Ostrovanoch

Obec Ostrovany sa nachádza na Šariši (okr. Sabinov) a je filiálnou obcou farnosti sv. Michala archanjela Šarišské Michaľany. Dominantnou stavbou dediny je rímskokatolícky kostol, ktorý bol postavený v románskom slohu už krátko po založení obce. […]
30. júna 2017

Sv. birmovania 24.06.2017

V sobotu 24.06.2017 o 9:00 hod. vo farskom kostole sv. Michala archanjela, udelil sv. birmovania pomocný košický o. biskup Mons. Marek Forgáč. O. biskup pripomenul birmovancom, že táto sviatosť sa udeľuje dospelým, zrelým ľuďom. Preto […]
22. júna 2017

Púť prvoprijímajúcich 2017

10.06.2017 sme sa o 7:30 zišli na parkovisku, aby sme s deťmi 3.ročníka a ich rodičmi išli na púť do Krakowa, kde sme ich zasväti li Panne Márii a zverili Božiemu milosrdenstvu.