FARSKÉ OZNAMY 06.-12.05.2019
5. mája 2019
FARSKÉ OZNAMY 20.-26.05.2019
19. mája 2019

– Sv. manželstva si chcú navzájom vyslúžiť:
Juraj HUDÁK, syn Pavla a Márie rod. Drábovej z Ostrovian a Linda ŠTOFANÍKOVÁ, dcéra Martina a Martiny rod. Varšovej zo Sabinova. Ohlasujú sa 2. – krát.
Tomáš BARBIERIK, syn Jaroslava a Anny rod. Bubelinyovej z Košíc a Lucia KUŠNIRÍKOVÁ, dcéra Jozefa a Marty rod. Grejtovskej zo Šar. Michalian. Ohlasujú sa 3. – krát. 
Kto by vedel o nejakej prekážke, nech to oznámi na FÚ.

– Mesiac MÁJ je zasvätený Panne Márii. 5 min. pred sv. omšou začneme spevom litánií k Panne Márii.

– OPRAVNÝ TEST birmovancov z tematického celku SVIATOSTI na fare: 16.05. o 15:30, 16:30 a 17:30 h.

– Stretnutie birmovancov na fare: 13.05.; 14.05., 16.05. a 17.05. (Ostrovany) po omši.

– Vo štvrtok 16.05. od 15:00 hod. bude vyložená sv. Oltárna k adorácií za rodiny prvoprijímajúcich detí. Začneme modlitbou Korunky k Božiemu milosrdenstvu.

– Stretnutie prvoprijímajúcich IBA DETÍ bude v sobotu 18.5. o 9:30 hod. na fare. Účasť nutná.

– Stretnutie prvoprijímajúcich RODIČOV (IBA) bude v nedeľu 19.5. o 15:00 hod. na fare. Účasť nutná.

– Prosím, snúbencov, ktorí si chcú vyslúžiť sv. manželstva v r.2019, aby 3 mesiace pred sobášom prišli spísať sobášnu zápisnicu aj s potrebnými dokladmi z matriky, krstnými listami a potvrdením o absolvovaní kurzu snúbencov.

MIKE 2019: ACM a ABÚ Košice organizujú stretnutie miništrantov v sobotu 25.05.2019 vo farnosti Kráľovnej pokoja, Prešov – Sídlisko III. Program: 9:00 registrácia 10:00 sv. omša s o. biskupom Marekom Forgáčom, 11:00 interview s biskupom, 12:00 Raduj sa nebies kráľovná, obed 12:30 športové popoludnie, tombola…, 15:00 záver

– Dnes v nedeľu Dobrého pastiera je pri sv. omši je zbierka na seminár v Košiciach. PBZ!

Putovanie RELIKVIÍ: Pri príležitosti 400-tého výročia mučeníckej smrti sv. Košických mučeníkov sv. Mareka Križina, sv. Štefana Pongráca SJ a sv. Melichara Grodeckého SJ v celej arcidiecéze putujú relikvie týchto mučeníkov. V našej farnosti to bude (7.6. – 8.6.2019).

Denný Letný TÁBOR 15. – 19.07.2019: Mladí z Domky v spolupráci s farským úradom vás pozývajú na letný tábor pre deti, ktorý sa uskutoční 15.-19.07.2019. Tábor je určený pre deti, ktoré skončili 2. až 7. ročník ZŠ. Cena tábora je 30 eur. Prihlášky si môžete zobrať pod chórom a odovzdať v sakristii, alebo niektorému z mladých z prihlášky spolu s poplatkom do 16.06.2019. (V prípade, akýchkoľvek otázok, sa môžete obrátiť na Mariána Kozáka)

– Pri príležitosti 20. výročia vzniku strediska Domky v Šarišských Michaľanoch vás mladí z Domky v spolupráci s farským úradom pozývajú na Deň vďačnosti a radosti, ktorí sa uskutoční 04.08.2019. Program bude onedlho vyvesený na nástenke.

– Mladí z Domky ďakujú za 2% z dane a prosia tých, ktorí prispeli a ešte neodovzdali čestné vyhlásenie, aby ho doniesli do sakristie do 20.05.2019.