FARSKÉ OZNAMY 29.04.-05.05.2019
28. apríla 2019
FARSKÉ OZNAMY 13.-19.05.2019
12. mája 2019

– Sv. manželstva si chcú navzájom vyslúžiť:
Juraj HUDÁK, syn Pavla a Márie rod. Drábovej z Ostrovian a Linda ŠTOFANÍKOVÁ, dcéra Martina a Martiny rod. Varšovej zo Sabinova. Ohlasujú sa 1. – krát.
Tomáš BARBIERIK, syn Jaroslava a Anny rod. Bubelinyovej z Košíc a Lucia KUŠNIRÍKOVÁ, dcéra Jozefa a Marty rod. Grejtovskej zo Šar. Michalian. Ohlasujú sa 2. – krát.
Christos SOLOMOU, syn Mariosa a Marie rod. Solomou Flouri z Paralimni (Cyprus) a Barbora REVÁKOVÁ, dcéra Stanislava a Ľubice rod. Machalovej zo Šar. Michalian. Ohlasujú sa 3. – krát.
Kto by vedel o nejakej prekážke, nech to oznámi na FÚ. Modlime sa za budúcich manželov.

– Namiesto Anjel Pána počas veľkonočného obdobia sa modlíme Raduj sa nebies Kráľovná.

– Mesiac MÁJ je zasvätený Panne Márii. 5 min. pred sv. omšou začneme spevom litánií k Panne Márii.

Stretnutie prvoprijímajúcich detí bude v stredu 8.5. o 16:00 hod. na fare. Účasť nutná.

11. mája 2019 (sobota) sa uskutoční Arcidiecéznu Púť detí do Obišoviec. Bude sa putovať peši z Ličartoviec od vlakovej stanice je to 2,5 km. Počas putovania budú pripravené zaujímavé stanovišťa. Čaj a obed je pre všetkých zabezpečený. Odchod vlaku je z vlakovej stanice o 9:15 hod.

– V týždni od 05.-12.5. nás pápež František povzbudzuje k intenzívnej modlitbe za nové povolania pre Cirkev. Na začiatku sv. omše sa budeme modliť pobožnosť za nové duchovné povolania + v piatok bude adorácia od 16:00 hod do sv. omše. Pozývam, nájdite si čas a príďte na adoráciu a sv. omšu za povolania hlavne mladí.

– Predstavení Kňazského seminára v Košiciach a bohoslovci Vás pozývajú v nedeľu Dobrého Pastiera (12.5.) na Deň otvorených dverí. Program začne o 11:00 hod. sv. omšou.

MIKE 2019: ACM a ABÚ Košice organizujú stretnutie miništrantov v sobotu 25.05.2019 vo farnosti Kráľovnej pokoja, Prešov – Sídlisko III. Program: 9:00 registrácia 10:00 sv. omša s o.biskupom Marekom Forgáčom, 11:00 interview s biskupom 12:00 Raduj sa nebies kráľovná, obed 12:30 športové popoludnie, tombola…, 15:00 záver

– Na budúcu nedeľu (12.5.) Dobrého pastiera pri sv. omši je zbierka na seminár v Košiciach. PBZ!

– Stretnutie birmovancov na fare (15 osôb): 06.05. o 16:30 a 19:00 hod.; 08.05. o 14:30 a 17:00 hod (Ostrovany).