Sv. birmovania 24.06.2017
30. júna 2017
FARSKÉ OZNAMY 10.-16.07.2017
9. júla 2017

 

– Sv. manželstva si chcú navzájom vyslúžiť:
Jozef BOGDAN, syn Jozefa a Oľgy rod. Kozákovej z Hertníka a Anna OLEJNÍKOVÁ, dcéra Slavomíra a Marcely rod. Popadičovej z Ostrovan. Ohlasujú sa 1.- krát.
Kto by vedel o nejakej prekážke, nech to oznámi na FÚ. Modlíme sa za budúcich novomanželov.

– Dnes vo farskom kostole o 14:30 hod. bude prvonedeľná pobožnosť + výmena ružencových tajomstiev.

– Kto má záujem objednať si časopis Rebrík na školský rok 2016/17, cez spoločnú objednávku z farnosti, nech sa nahlási do 15.7. v sakristii. Predplatné za 10 čísel na školský rok je 13,50 €.

– 08.-09.07. odpustová slávnosť Škapuliarskej Panny Márie v diecéznej svätyni vo Veľkom Šariši.

– 16.-17.07. arcidiecézna púť a odpustová slávnosť Škapuliarskej Panny Márie v Gaboltove.

– FARSKÝ TÁBOR „Veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný“ (Lk ,1,49) – 24.-28.07.2017 sa uskutoční farský tábor, na ktorý pozývame deti, ktoré skončili 1.-7. ročník ZŠ. Cena je 25 € na osobu. (Súrodenci: 25 € za jedného a ďalší súrodenec 10 €). Termín prihlásenia je do 09.07.2017. Prihlášku s poplatkom môžete odovzdať v sakristii. Nezabudnite aj prehlásenie o zdravotnom stave a tiež aj veľkosť trička, ktoré dostaneš ako spomienku. Ďalšie informácie sú v prihláške, ktorú si môžete zobrať zo stolíka pod chórom. Kontaktné osoby: Katarína Biroščíková, Júlia Miščíková, Zuzana Andraščíková.

– Pri príležitosti 100. výr. zjavení Panny Márie vo Fatime vydáva Inštitút sv. Františka Saleského knihu s názvom „Triumf Srdca“. Knihe udelil schválenie Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup. Knihu si môžete objednať pomocou letáku, ktorý s návratnou obálkou nájdete v kostole.

– Birmovanci príďte si vyzdvihnúť do sakristie DVD s fotografiami zo slávnosti udelenia sv. birmovania.