FARSKÉ OZNAMY 26.06.-02.07.2017
25. júna 2017
FARSKÉ OZNAMY 03.-09.07.2017
2. júla 2017

V sobotu 24.06.2017 o 9:00 hod. vo farskom kostole sv. Michala archanjela, udelil sv. birmovania pomocný košický o. biskup Mons. Marek Forgáč.
O. biskup pripomenul birmovancom, že táto sviatosť sa udeľuje dospelým, zrelým ľuďom. Preto sa od nich očakáva DOSPELÁ VIERA, v ktorej by mali stále dozrievať. Tá im potom bude dávať zmysel počas celého ich života.
Ak zostanú v detinskej viere, opustia ju, lebo ich napĺňať nebude.