FARSKÉ OZNAMY 05.-11.08.2019
4. augusta 2019
FARSKÉ OZNAMY 19.-25.08.2019
18. augusta 2019

– Sv. manželstva si chcú navzájom vyslúžiť:
Peter HAVRILA, syn † Valentína a Ľudmily rod. Molčanovej zo Šar. Michalian a Dominika KRAVCOVÁ, dcéra Juraja a Márie rod. Kasinovej zo Šar. Michalian. Ohlasujú sa 1. – krát.
Ing. Lukáš KOLARČÍK, syn Imricha a Márie rod. Kacvinskej z Ostrovian a Mgr. Mária DRÁBOVÁ, dcéra Jozefa a Jany rod. Belišovej zo Šar. Michalian. Ohlasujú sa 1. – krát.
Tomáš ROHÁĽ, syn Štefana a Márie rod. Janigovej zo Sabinova a Ing. Mariana LOKAJOVÁ, dcéra Miroslava a Margity rod. Brandtovej zo Šar. Michalian. Ohlasujú sa 1. – krát.
Pavol BELIŠ, syn † Jozefa a Evy rod. Karafovej zo Šar. Michalian a Alena DUJAVOVÁ, dcéra Slavomíra a Aleny rod. Dugasovej z Jakovian. Ohlasujú sa 2. – krát.
Michal TIMKO, syn Ľubomíra a Ingrid rod. Vaszilyovej zo Šar. Michalian a Martina MIKITOVÁ, dcéra Maroša a Ingrid rod. Mišenčíkovej zo Šar. Michalian. Ohlasujú sa 3. – krát.
Kto by vedel o prekážke, ktorá by im bránila prijať sv. manželstva, nech to oznámi na FÚ.

– 15.08. je prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie. Zasväťme ho účasťou na sv. omši a vyhýbaním sa namáhavých prác.

– 18.08. bude zbierka na potreby kostola v Šar. Michaľanoch; v Ostrovanoch podomová zbierka v Ostrovanoch.
Pán Boh zaplať za milodary.

– Pán Boh zaplať všetkým, ktorí ste prišli 04.08. a spoločne prežili deň Vďačnosti a Radosti, za vašu podporu a hlavne mladým za organizáciu.

– Pán Boh zaplať všetkým, ktorí ste prichádzali 07.08. na farskú eucharistickú poklonu, zvlášť členom ružencového bratstva, za zabezpečenie stálej poklony pred Sv. Oltárnou.

– 22.09. sa po 4 rokoch uskutoční celoslovenské pro-life podujatie Národný pochod za život. Zapíšte sa, ak máte záujem sa zúčastniť a ísť spolu vlakom do Bratislavy. Ak nemôžete ísť, zapíšte sa do modlitbovej reťaze na tento úmysel. Ďakujem.