Sviatosť zmierenia – Veľká noc 2018
18. marca 2018
FARSKÉ OZNAMY 02.-08.04.2018
1. apríla 2018

– Sv. manželstva si chcú navzájom vyslúžiť:
Mgr. Marek PALČÁK, syn † Miroslava a Márie rod. Forišovej z Prešova a Mgr. Beáta PIVOVARNÍKOVÁ, dcéra Jozefa a Márie rod. Knapovej zo Šar. Michaľan. Ohlasujú sa 1.- krát.
Dávid BURICA, syn Vladimíra a Gabriely rod. Jaklovskej z Ostrovan a Ing. Daniela KIŠŠOVÁ, dcéra Miroslava a Margity rod. Semančíkovej zo Šar. Michaľan. Ohlasujú sa 1.- krát. 
Kto by vedel o nejakej prekážke, ktorá by im bránila prijať sv. manželstva, nech to oznámi na FÚ. Modlíme sa za budúcich novomanželov, aby rástli v láske a vytrvali vo vernosti.

– V utorok po sv. omši pozývam na „Lectio divina“- uvažovanie nad Božím slovom na faru.

– Na Zelený štvrtok o 9:30 hod. v Dóme sv. Alžbety v Košiciach bude sv. omša svätenia olejov (Missa Chrismatis) s otcom arcibiskupom Mons. Bernardom Boberom.

– Na Zelený štvrtok prosím 12 chlapov, aby pri sv. omši prišli umývať nohy. Ďakujem.

– Na Veľký piatok je prísny pôst. Zdržiavanie sa mäsitého pokrmu, tento skutok sa nedá nahradiť iným skutkom kajúcnosti.

– 30.3. po obradoch bude v Šar. Michaľanoch nasledovať adorácia do 24:00 hod. V sobotu ráno budú spoločné ranné chvály o 7:30 hod. a potom vyloženie Sv. Oltárnej až do obradov Vigílie.

– Pán Boh zaplať za milodary, ktoré ako prejav solidarity s kresťanmi vo Svätej zemi obetujete v zbierke pri Božom hrobe. Tieto prostriedky slúžia na udržovanie posvätných miest vo Sv. Zemi

– Požehnanie veľkonočných jedál bude v sobotu o 15:30 hod. v Šar. Michaľanoch a Ostrovanoch.

– Na obrady Bielej soboty si prineste sviece (aj s krytom) k obnove krstných sľubov.

– 1.4. pápež František o 12:00 hod. udelí z balkóna baziliky sv. Petra požehnanie Urbi et Orbi.

– Združenie Domka v Šar. Michaľanoch Vás žiada o 2 % z daní na podporu ich činnosti. Tlačivo si môžete vyzdvihnúť v sakristii kostola, alebo pod chórusom na stolíku. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte do 31.4.2018 na daňový úrad podľa Vášho bydliska. Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických alebo právnických osôb prosím prineste do sakristie. Ď!

– V sobotu 7. 4. sa uskutoční Arcidiecézne stretnutie mládeže v Humennom. Začiatok o 9.00 v Mestskej športovej hale, záver o 14.00 sv. omšou vo farskom kostole Sťatia sv. Jána Krstiteľa na Sídl. pod Sokolejom. Celebruje Mons. Marek Forgáč, košický pomocný biskup. Prihlasovanie skupín mladých z farnosti a dobrovoľníkov nawww.premladez.sk. Viac informácií na plagáte, facebooku ACMko alebo www.premladez.sk. Videopozvánka je na Yuotube pod názvom ADSM2018.