FARSKÉ OZNAMY 28.08.- 03.09.2017
27. augusta 2017
FARSKÉ OZNAMY 11.-17.09.2017
10. septembra 2017

– Sv. manželstva si chcú navzájom vyslúžiť:
Norbert LUKÁČ, syn Františka a Jany rod. Havrilovej z Lipan a Mgr. Paulína KOZÁKOVÁ, dcéra † Dušana a Gabriely rod. Petrufovej zo Šar. Michaľan. Ohlasujú sa 3.- krát.
Peter HATOK, syn Emila a Marty rod. Mihalíkovej z Petrovan a Nikola ONDERČOVÁ, dcéra Rastislava a Viery rod. Karabinošovej zo Šar. Michaľan. Ohlasujú sa 3.- krát. 
Kto by vedel o prekážke, ktorá by im bránila prijať sv. manželstva, nech to oznámi na FÚ. Modlime sa za budúcich novomanželov, aby rástli v láske, vytrvali vo vernosti a svedčili o dare sviatostného manželstva.

– Dnes o 14:30 hod. vo farskom kostole bude pobožnosť na prvú nedeľu v mesiaci spojená s výmenou ružencových tajomstiev.

– Stretnutie birmovancov, ktorí majú záujem spoznávať Ježiša Krista a rásť vo viere bude pokračovať každý piatok sv. omšou, ktorá bude tematicky zameraná.

– VENI SANCTE: 4.9. pri sv. omši, (v Ostrovanoch 5.9.) budú požehnané školské tašky. Pozývam na sv. omšu všetkých školákov aj s aktovkami, školskými taškami či batohmi, ale zvlášť prvákov. Tašky položte pred oltár.

– 4.9. pozývam na rodinnú sv. omšu deti aj rodičov do Šar. Michalian. Pred sv. omšou je na fare skúška spevu o 17:30 hod.

– Stretnutie prvoprijímajúcich deti a rodičov bude hneď po sv. omši.

– DUCHOVNÁ OBNOVA: V dňoch 13.-15.10. organizuje naša farnosť víkendovú duchovnú obnovu pre veriacich (ideálne by bolo, keby išli manželské páry) v Bardejovských kúpeľoch – “Relax pre dušu i telo“. Duchovnú obnovu bude viesť ThDr. Vladimír Šosták, PhD., biskupský vikár. Cena na osobu je 45 €/ celý víkend). Izby sú dvojlôžkové. V cene je ubytovanie, raňajky, obed a večera. Nahlásiť sa je možné v sakristii.