FARSKÉ OZNAMY 10.-16.07.2017
9. júla 2017
FARSKÉ OZNAMY 24.-30.07.2017
23. júla 2017

 

– Sv. manželstva si chcú navzájom vyslúžiť:
Jozef BOGDAN, syn Jozefa a Oľgy rod. Kozákovej z Hertníka a Anna OLEJNÍKOVÁ, dcéra Slavomíra a Marcely rod. Popadičovej z Ostrovan. Ohlasujú sa 3.- krát.
Kto by vedel o nejakej prekážke, nech to oznámi na FÚ. Modlíme sa za budúcich novomanželov.

– Už len dnes je možné objednať si časopis Rebrík na školský rok 2016/17, cez spoločnú objednávku z farnosti, nech sa nahlási v sakristii. Predplatné na školský rok je 13,50 €.

– 24.-28.07.2017 sa uskutoční FARSKÝ TÁBOR „ Veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný“. Pozývame deti, ktoré skončili 1.-7. ročník ZŠ. Cena je 25 € na osobu. (Súrodenci: 25 € za jedného a ďalší súrodenec 10 €). Termín prihlásenia je do 12.07.2017.
Prihlášku s poplatkom odovzdajte do stredy 12.07.2017 v sakristii. Nezabudnite aj prehlásenie o zdravotnom stave a tiež aj velkost trička, ktoré dostaneš ako spomienku. Ďalšie informácie sú v prihláške, ktorú si môžete zobrať zo stolíka pod chórom. Kontaktné osoby: Katarína Biroščíková, Júlia Miščíková, Zuzana Andraščíková.