Krížová cesta detí
30. marca 2017
SPOVEDANIE – Veľká noc 2017
2. apríla 2017

 

 POZOR DETI: Rodinná sv. omša bude v UTOROK!!! Posledný diel 3D kríža na sv. omši pre rodiny.

 Dnes pobožnosť na prvú nedeľu s vyloženou sv. oltárnou o 14:30 hod. + Korunka Božieho milosrdenstva. Po pobožnosti výmena Ružencových tajomstiev.

 Pán farár z Pavloviec nad Uhom Slavomír Bakoň, prosí o pomoc pri oprave kostola vo Vysokej nad Uhom. Podporiť ich môžete kúpou veľkonočných baránkov. V jeho mene Pán Boh zaplať.

 Spovedanie chorých pred Veľkou nocou:
Ostrovany – Utorok (4.4.) od 15:30 hod.
Šarišské Michaľany:
Streda (5.4.) od 8:00 hod.: (Michalská, kpt. Nálepku, SNP, Jarkova, Požiarnická, Komenského)
Štvrtok (6.4.) od 8:00 hod.: (Záhradná, Ružová, Hviezdoslavova, Mlynská, Prešovská, Sabinovská, Štúrova)

 V našej farnosti začíname duchovnú prípravu s putovnou sochou Fatimskej Panny Márie: piatok (7.4.) Ostrovany a v sobotu (8.4.) Šarišské Michaľany. Pri sv. omšiach v tento deň bude zasvätenie Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie dediny a jej obyvateľov. Srdečne vás pozývam na tieto sv. omše.