FARSKÉ OZNAMY 16.-22.09.2019
15. septembra 2019
Parte sestra M. Zita Helena Zuberová OP
25. septembra 2019

– Sv. manželstva si chcú navzájom vyslúžiť:
Jozef DIA, syn Jozefa a Moniky rod. Mochňákovej zo Šar. Michalian a Zuzana SOPKOVÁ, dcéra Miroslava a Daniely rod. Parimuchovej zo Sabinova. Ohlasujú sa 1. – krát.
Juraj VOLČKO, syn Jána a Ing. Márie rod. Uherovej z Prešova a PhDr. Daniela CEHELSKÁ PhD., dcéra Jána a Oľgy rod. Čekanovej zo Šar. Michalian. Ohlasujú sa 2. – krát.
František MIKLOŠ, syn Františka a Dariny rod. Janečkovej zo Šar. Michalian a Ľubomíra KMECOVÁ, dcéra † Ľubomíra a Daniely rod. Sabolovej z Prešova. Ohlasujú sa 3. – krát.
Kto by vedel o prekážke, ktorá by im bránila prijať sv. manželstva, nech to oznámi na FÚ. Modlime sa za budúcich manželov.

– Milí bratia kňazi, chceme prostredníctvom Arcidiecézneho centra pre rodinu v Košiciach naďalej ponúkať pomoc pri realizácii stretnutí vo farnostiach. S týmto zámerom organizujeme Konferenciu o pastorácii rodín, s podtitulom Sprevádzanie rodiny v príprave na život z Eucharistie. Konferencia sa uskutoční dňa 5. 10. 2019 od 9.00 na Teologickej fakulte v Košiciach (Hlavná 89). Pozývame na ňu kňazov, ale aj katechétov a laických spolupracovníkov, ktorí sa na priebehu týchto stretnutí budú podieľať. Na konferenciu sa treba prihlásiť do 26.09. prostredníctvom prihlasovacieho formulára, ktorý nájdete: www.rodina.rimkat.sk. Mons. Bernard Bober, arcibiskup

– Od 15.9. do 24.10.2019 potrvá 40 – dňová reťaz pôstu a modlitieb za kňazov na Slovensku. Úmysly pôstu: Poďakovanie Bohu za dar kňazstva a prosba o silu v krízach.

– 05. – 06.10. je celodiecézna odpustová slávnosť Ružencovej Panny Márie v sanktuáriu v Obišovciach.

– 29.09. v Ostrovanoch bude podomová zbierka na splatenie dlhu. Pán Boh zaplať za milodary.

V dňoch 25.-27.10.2019 vás pozývam na víkendovú duchovnú obnovu do Bardejovských kúpeľov. Cena na osobu je 50 € (ubytovanie, raňajky, obed a večera). Izby sú dvojlôžkové. Nahlásiť sa je možné v sakristii do 30.09.2019. Ak má niekto diétu, prosím nahláste mi to v sakristii, aby som informoval personál Penziónu Augustineum.

– Spovedanie chorých o 8:00 hod.: 2.10. – Ostrovany; Šar. Michaľany 2.10. od 10:00 hod. (ul., kpt. Nálepku, Komenského, Sabinovská, Požiarnická, SNP, Čerešňová, Michalská) a 4.10. od 8:00 hod. (ul. Mlynská, Záhradná, Ružová, Prešovská). Nahláste v sakristii 30.09. Vďaka.

– Radi by sme Vás požiadali o spoluprácu na projekte pre 9 ročného chlapca Marka a Vašu pomoc formou finančného daru. Darovaná suma bude použitá na zaplatenie Markovej liečby v špecializovanom zariadení, a to pod dohľadom kvalifikovaných odborníkov. Markovi bola diagnostikovaná hemiparéza, inými slovami nefunkčná pravá strana hlavičky, čiže mozgu. Podľa prvých vyšetrení mal celý život ležať na posteli a nehýbať sa. Dnes nielen chodí, ale začal navštevovať aj školu. Tento veľký bojovník za to vďačí predovšetkým obetavosti rodičov a starých rodičov. Svoju ruku k dielu pridali aj lekári a náročné rehabilitácie, ktoré musí Marko absolvovať každý rok. Vďaka týmto ľuďom urobil Marko veľké pokroky, kde od pôvodnej krutej diagnózy, že sa nebude vôbec hýbať, dnes chodí a začal dokonca navštevovať základnú školu. Kto by chcel pomôcť finančne, môže tak urobiť na budúcu nedeľu, kde bude krabička na tento úmysel. Ďakujem!