Parte sestra M. Zita Helena Zuberová OP

FARSKÉ OZNAMY 23.-29.09.2019
22. septembra 2019
FARSKÉ OZNAMY 30.09.-06.10.2019
29. septembra 2019

„Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás v Kristovi požehnal všetkým nebeským duchovným požehnaním. Veď v ňom si nás ešte pred stvorením sveta vyvolil, aby sme boli pred jeho tvárou svätí a nepoškvrnení v láske;
Boh, bohatý na milosrdenstvo, pre svoju nesmiernu lásku, ktorou nás miluje, hoci sme boli pre hriechy mŕtvi, oživil nás s Kristom – milosťou ste spasení – a s ním nás vzkriesil a daroval nám miesto v nebi v Kristovi Ježišovi, aby ukázal v budúcich vekoch nesmierne bohatstvo svojej milosti dobrotou voči nám v Kristovi Ježišovi“ (Ef 1, 3-4. 2, 4-7).
S vďakou a spojení kresťanskou nádejou.

sr. Zita – parte