FARSKÉ OZNAMY 09.-15.09.2019
8. septembra 2019
FARSKÉ OZNAMY 23.-29.09.2019
22. septembra 2019

– Sv. manželstva si chcú navzájom vyslúžiť:
Juraj VOLČKO, syn Jána a Ing. Márie rod. Uherovej z Prešova a PhDr. Daniela CEHELSKÁ PhD., dcéra Jána a Oľgy rod. Čekanovej zo Šar. Michalian. Ohlasujú sa 1. – krát.
František MIKLOŠ, syn Františka a Dariny rod. Janečkovej zo Šar. Michalian a Ľubomíra KMECOVÁ, dcéra † Ľubomíra a Daniely rod. Sabolovej z Prešova. Ohlasujú sa 2. – krát.
Kto by vedel o prekážke, ktorá by im bránila prijať sv. manželstva, nech to oznámi na FÚ. Modlime sa za budúcich manželov.

– Spoločenstvo Hnutie na pomoc rozvedeným kresťanom pozýva na pravidelné mesačné stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa 17.09.2019 o 17.hodine v Kostole sv. Jozefa v Prešove (Františkáni – kaplnka relikvii svätých) Stretnutie spojené so sv. omšou povedie o. Martin Rečlo – riaditeľ ACR v Košiciach.

– JESENNÉ KÁNTROVÉ DNI: (18.09.,20.09.,21.09.) sú kántrové dni, pri ktorých budeme ďakovať za úrodu. Prosím, prineste plody vašich záhrad a práce na požehnanie a vyzdobme nimi chrám. Ď.

– 22.09. sa po 4 rokoch uskutoční celoslovenské pro-life podujatie Národný pochod za život.

– Pozývame mladých nad 15 rokov, ktorí chcú budovať spoločenstvo a využiť svoje dary a talenty, aby sa pridali k Domkárom a stali sa animátormi detského stretka. Podrobnosti získajú na úvodnom stretnutí pre animátorov v piatok 20.09. po sv. omši na fare.

– Od 15.9. do 24.10.2019 potrvá 40 – dňová reťaz pôstu a modlitieb za kňazov na Slovensku. Úmysly pôstu: Poďakovanie Bohu za dar kňazstva a prosba o silu v krízach.

– 22.09. bude zbierka na potreby kostola v Šar. Michaľanoch. Pán Boh zaplať za milodary.

– V dňoch 25.-27.10.2019 vás pozývam na víkendovú duchovnú obnovu do Bardejovských kúpeľov. Cena na osobu je 50 € (ubytovanie, raňajky, obed a večera). Izby sú dvojlôžkové. Nahlásiť sa je možné v sakristii do 30.09.2019.

– V košickej arcidiecéze pôsobí od roku 2002 Schönstattské hnutie (v našej farnosti od r. 2016), ktoré v niektorých farnostiach vykonáva Apoštolát putovných kaplniek. K tejto iniciatíve dáva požehnanie a povzbudzuje nás aj košický arcibiskup Mons. Bernard Bober. V prípade záujmu kontaktujte do 20.09.2019 Jozefa Vavreka. Bližšie informácie:http://sarisskemichalany.rimkat.sk/schonstattske-hnutie-ap…/.