FARSKÉ OZNAMY 02.-08.09.2019
1. septembra 2019
FARSKÉ OZNAMY 16.-22.09.2019
15. septembra 2019

– Sv. manželstva si chcú navzájom vyslúžiť:
František MIKLOŠ, syn Františka a Dariny rod. Janečkovej zo Šar. Michalian a Ľubomíra KMECOVÁ, dcéra † Ľubomíra a Daniely rod. Sabolovej z Prešova. Ohlasujú sa 1. – krát.
Ing. Juraj KALINAY, syn Vladimíra a Márie rod. Belišovej zo Šar. Michalian a Daniela MACHALOVÁ, dcéra Františka a Jany rod. Leitmanovej zo Šar. Michalian. Ohlasujú sa 3. – krát.
Matúš MAJERNÍK, syn Martina a Moniky rod. Bačovej z Raslavíc a Anita KORINKOVÁ, dcéra Jána a Anastázie rod. Štofanovej zo Šar. Michalian. Ohlasujú sa 3. – krát.
Kto by vedel o prekážke, ktorá by im bránila prijať sv. manželstva, nech to oznámi na FÚ. Modlime sa za budúcich manželov, aby rástli v láske, vytrvali vo vernosti a vydávali svedectvo o dare rodiny.

8.9. bude stretnutie rodičov (prosím, ak je to možné oboch) a detí 3. roč. v Ostrovanoch hneď po sv. omši a v Šar. Michaľanoch po veľkej omši (o 11:30 hod.). Účasť je nutná !!!

– 14.09. hneď po sv. omši v Ostrovanoch bude požehnanie nového kríža na starom cintoríne.

– 15.09. je 40. výročie biskupskej vysviacky kardinála Jozefa Tomku.

– JESENNÉ KÁNTROVÉ DNI: (18.09.,20.09.,21.09.) sú kántrové dni, pri ktorých budeme ďakovať za úrodu. Prosím, prineste plody vašich záhrad a práce na požehnanie a vyzdobme nimi chrám. Ď.

– 22.09. sa po 4 rokoch uskutoční celoslovenské pro-life podujatie Národný pochod za život. Zapíšte sa, ak máte záujem sa zúčastniť a ísť spolu vlakom do Bratislavy.

– V dňoch 25.-27.10.2019 vás pozývam na víkendovú duchovnú obnovu do Bardejovských kúpeľov. Cena na osobu je 50 € (ubytovanie, raňajky, obed a večera). Izby sú dvojlôžkové. Nahlásiť sa je možné v sakristii do 30.09.2019.

– V košickej arcidiecéze pôsobí od roku 2002 Schönstattské hnutie (v našej farnosti od r. 2016), ktoré v niektorých farnostiach vykonáva Apoštolát putovných kaplniek. K tejto iniciatíve dáva požehnanie a povzbudzuje nás aj košický arcibiskup Mons. Bernard Bober. V prípade záujmu kontaktujte do 20.09.2019 Jozefa Vavreka. Bližšie informácie:
http://sarisskemichalany.rimkat.sk/schonstattske-hnutie-ap…/.

– Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša Prešov – mesto nás srdečne pozýva na Prešovskú Kalváriu, na odpustovú slávnosť, ku cti Povýšenia Svätého kríža v dňoch 13.-15. septembra 2019.
Program:
Piatok – 13. september 2019
19.00 hod. – krížová cesta mladých (začiatok pri Exerc. dome sv. Ignáca)
19.45 hod.- Bernard Herstek: Lauda (Mária pod krížom)
20.00 hod. – celoprešovská mládežnícka svätá omša
Sobota – 14. september 2019
8.00 hod. – svätá omša (Jozef DRONZEK, dekan, farár – Prešov, sv. Mikuláš)
8.00 hod.-10.00 hod.- vysluhovanie sviatosti zmierenia
9.00 hod. – večeradlo (Ružencové bratstvo)
10.00 hod. – slávnostná odpustová svätá omša Mons. Bernard BOBER, košický arcibiskup – metropolita
Nedeľa – 15. september 2019
9.30 hod. – Korunka Božieho milosrdenstva
10.00 hod. – svätá omša