FARSKÉ OZNAMY 26.08.-01.09.2019
25. augusta 2019
FARSKÉ OZNAMY 09.-15.09.2019
8. septembra 2019

 

– Sv. manželstva si chcú navzájom vyslúžiť:
Ing. Juraj KALINAY, syn Vladimíra a Márie rod. Belišovej zo Šar. Michalian a Daniela MACHALOVÁ, dcéra Františka a Jany rod. Leitmanovej zo Šar. Michalian. Ohlasujú sa 2. – krát.
Matúš MAJERNÍK, syn Martina a Moniky rod. Bačovej z Raslavíc a Anita KORINKOVÁ, dcéra Jána a Anastázie rod. Štofanovej zo Šar. Michalian. Ohlasujú sa 2. – krát.
Kto by vedel o prekážke, ktorá by im bránila prijať sv. manželstva, nech to oznámi na FÚ. Modlime sa za budúcich manželov, aby rástli v láske, vytrvali vo vernosti a vydávali svedectvo o dare rodiny.

– Od 30.08. sa po sv. omši modlíme deviatnik ku cti sv. košických mučeníkov.

– Spovedanie chorých: 2.9. Ostrovany (od 9:00 hod.); 4.9. (od 8:00 hod.) Šar. Michaľany (ul. Mlynská, kpt. Nálepku, Požiarnická, SNP, Michalská, Čerešňová,) a 6.9. (od 8:00 hod.) (ul. Komenského, Záhradná, Ružová, Sabinovská, Prešovská). Nahláste v sakristii do 1.9. Vďaka.

– V prvý štvrtok mesiaca (05.09.) je deň modlitieb za duchovné povolania. Od 16:30 hod. bude vyložená sv. Oltárna.

– 06.09. na sv. omši bude stretnutie členov ružencového bratstva a výmena ružencových tajomstiev.

– V sobotu 07.09.2019 o 10:00 bude v Katedrále sv. Alžbety v Košiciach slávnostná sv. omša pri príležitosti 400. výročia smrti sv. Košických mučeníkov. Pred sv. omšou o 9:00 sa začne pobožnosť Fatimskej soboty.

8.9. bude stretnutie rodičov (prosím, ak je to možné oboch) a detí 3. roč. v Ostrovanoch hneď po sv. omši a v Šar. Michaľanoch po veľkej omši (o 11:30 hod.). Účasť je nutná !!!

– 22.09. sa po 4 rokoch uskutoční celoslovenské pro-life podujatie Národný pochod za život. Zapíšte sa, ak máte záujem sa zúčastniť a ísť spolu vlakom do Bratislavy. Ak nemôžete ísť, zapojte sa do modlitbovej reťaze.

V dňoch 25.-27.10.2019 vás pozývam na víkendovú duchovnú obnovu do Bardejovských kúpeľov. Cena na osobu je 50 € (ubytovanie, raňajky, obed a večera). Izby sú dvojlôžkové. Nahlásiť sa je možné v sakristii do 30.09.2019.

– V košickej arcidiecéze pôsobí od roku 2002 Schönstattské hnutie (v našej farnosti od r. 2016), ktoré v niektorých farnostiach vykonáva Apoštolát putovných kaplniek. K tejto iniciatíve dáva požehnanie a povzbudzuje nás aj košický arcibiskup Mons. Bernard Bober. V prípade záujmu kontaktujte do 20.09.2019 Jozefa Vavreka. Bližšie informácie:
http://sarisskemichalany.rimkat.sk/schonstattske-hnutie-ap…/.