FARSKÉ OZNAMY 22.-28.07.2019
21. júla 2019
FARSKÉ OZNAMY 05.-11.08.2019
4. augusta 2019

– Sv. manželstva si chcú navzájom vyslúžiť:
Michal TIMKO, syn Ľubomíra a Ingrid rod. Vaszilyovej zo Šar. Michalian a Martina MIKITOVÁ, dcéra Maroša a Ingrid rod. MIŠČÍKOVEJ zo Šar. Michalian. Ohlasujú sa 1. – krát.
Kto by vedel o prekážke, ktorá by im bránila prijať sv. manželstva, nech to oznámi na FÚ.

– Kto si objednal časopis REBRÍK na školský rok 2019/20, cez spoločnú objednávku z farnosti, nech do 31.7.2019 prinesie do sakristie predplatné za 10 čísel na šk. rok 17,50 €.

– 30.7. sa uskutoční Futbalový turnaj miništrantov sabinovského dekanátu. Začne sv. omšou o 9:00 hod.

– 2.8. možno získať vo farských, katedrálnych a františkánskych kostoloch úplné odpustky „PORCIUNKULY“. Skutok predpísaný na získanie odpustkov je nábožná návšteva kostola spojená s Modlitbou Pána (Otče náš), a vyznaním viery (Verím v Boha). Okrem toho treba splniť tri podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel sv. Otca.

-02.08. – vo farskom kostole stretnutie ružencového bratstva a výmena tajomstiev

– 03.08. v Obišovciach náš sabinovský dekanát je zodpovedný za celodiecéznu fatimskú sobotu.

– 04.08.2019 pri príležitosti 20. výročia vzniku strediska Domky v Šarišských Michaľanoch vás mladí z Domky v spolupráci s farským úradom pozývajú na Deň vďačnosti a radosti.

– 4.8. po 26. krát sa uskutoční púť RÓMOV. Program začína o 14.00 hod. a končí sv. omšou o 16:00 hod. Hlavným celebrantom bude Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup.

– Púť členov Bratstva posvätného ruženca: V sobotu 10.08. pozývam na púť do skalného Sanktuária v Ladcoch – hora Bútkov. Záväzne sa prihláste do 28.7. u p. Boženy Miklošovej, poplatok na autobus 20,-€.

– Od 15.-30.7. čerpám dovolenku. V súrnom prípade nebezpečenstva smrti volajte na farské mobilné číslo.

– 22.9. sa po 4 rokoch uskutoční celoslovenské pro-life podujatie Národný pochod za život. Zapíšte sa, ak máte záujem sa zúčastniť a ísť spolu vlakom do Bratislavy. Ak nemôžete ísť, zapíšte sa do modlitbovej reťaze na tento úmysel. Ďakujem.