FARSKÉ OZNAMY 29.07.-04.08.2019
28. júla 2019
FARSKÉ OZNAMY 12.-18.08.2019
11. augusta 2019

– Sv. manželstva si chcú navzájom vyslúžiť:
Pavol BELIŠ, syn † Jozefa a Evy rod. Karafovej zo Šar. Michalian a Alena DUJAVOVÁ, dcéra Slavomíra a Aleny rod. DUGASOVEJ z Jakovian. Ohlasujú sa 1. – krát.
Michal TIMKO, syn Ľubomíra a Ingrid rod. Vaszilyovej zo Šar. Michalian a Martina MIKITOVÁ, dcéra Maroša a Ingrid rod. MIŠČÍKOVEJ zo Šar. Michalian. Ohlasujú sa 2. – krát. 
Kto by vedel o prekážke, ktorá by im bránila prijať sv. manželstva, nech to oznámi na FÚ.

– Kto si objednal časopis REBRÍK na školský rok 2019/20, cez spoločnú objednávku z farnosti, nech do 31.7.2019 prinesie do sakristie predplatné za 10 čísel na šk. rok 17,50 €.

– 07. 08. sa naša farnosť modlí za potreby diecézy pri eucharistickej farskej poklone. Poklona začne o 8:00 hod. Prosím ružencové bratstvo, aby zabezpečilo stálu poklonu pred Sv. Oltárnou. Požehnanie a odloženie bude o 18:20 hod.

– 09.08. je výročný deň zriadenia Košickej arcidiecézy (r. 1804)

– 22.09. sa po 4 rokoch uskutoční celoslovenské pro-life podujatie Národný pochod za život. Zapíšte sa, ak máte záujem sa zúčastniť a ísť spolu vlakom do Bratislavy. Ak nemôžete ísť, zapíšte sa do modlitbovej reťaze na tento úmysel. Ďakujem.