FARSKÉ OZNAMY 15.-21.07.2019
14. júla 2019
FARSKÉ OZNAMY 29.07.-04.08.2019
28. júla 2019

– Kto si objednal časopis REBRÍK na školský rok 2019/20, cez spoločnú objednávku z farnosti, nech do 31.7.2019 prinesie do sakristie predplatné za 10 čísel na šk. rok 17,50 €.

– Ďakujem mladým a pomocníkom – dobrovoľníkom za zorganizovanie letného farského tábora pre deti.

– Pozývam deti, ktoré majú záujem 26.7. na sv. omšu a po nej na NOČNÚ HRU (dobre sa oblečte).

– 26. – 28.7. je odpustová slávnosť sv. Anny a Joachima v Kluknave. Program na nástenke.

– 28.7. o 10:30 hod. je odpustová slávnosť sv. Anny v Ražňanoch.

– 30.7. sa uskutoční Futbalový turnaj miništrantov sabinovského dekanátu. Začne sv. omšou o 9:00 hod.

– 3.8. v Obišovciach náš sabinovský dekanát je zodpovedný za celodiecéznu fatimskú sobotu.

– 04.08.2019 pri príležitosti 20. výročia vzniku strediska Domky v Šarišských Michaľanoch vás mladí z Domky v spolupráci s farským úradom pozývajú na Deň vďačnosti a radosti.

– 4.8. po 26. krát sa uskutoční púť RÓMOV. Program začína o 14.00 hod. a končí sv. omšou o 16:00 hod. Hlavným celebrantom bude Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup.

– Púť členov Bratstva posvätného ruženca: V sobotu 10.08. pozývam na púť do skalného Sanktuária v Ladcoch – hora Bútkov. Záväzne sa prihláste do 28.7. u p. Boženy Miklošovej, poplatok na autobus 20,-€.

– Od 15.-30.7. čerpám dovolenku. V súrnom prípade nebezpečenstva smrti volajte na farské mobilné číslo.

– Upozorňujeme veriacich, zvlášť vyššieho veku, aby si dali pozor na rôznych podvodníkov, ktorí sa usilujú vylákať od nich peniaze pod rôznymi zámienkami, napríklad odškodnenie osôb pre škodu spáchanú ich príbuzným, uskutočnenie veľmi výhodného obchodu, vrátenie preplatkov, uzatvorenie poistky a iné. Vždy je potrebné overiť pravosť týchto osôb, nejednať s nimi osamote, ale zavolať príbuzného. Nepúšťajte cudzích ľudí do bytu, nemeňte peniaze cudzím ľuďom. Buďte opatrní v kontakte s človekom. Zvýšenou opatrnosťou sa chráňte pred tým, aby ste sa nestali obeťami podvodu alebo iných kriminálnych činov.

– Oznam pre divákov, ktorí sledujú Televíziu LUX cez anténu: V mesiaci júl a august dôjde k preladeniu.

– 22.9. sa po 4 rokoch uskutoční celoslovenské pro-life podujatie Národný pochod za život. Zapíšte sa, ak máte záujem sa zúčastniť a ísť spolu vlakom do Bratislavy. Ak nemôžete ísť, zapíšte sa do modlitbovej reťaze na tento úmysel. Ďakujem.