FARSKÉ OZNAMY 08.-14.07.2019
7. júla 2019
FARSKÉ OZNAMY 22.-28.07.2019
21. júla 2019

– Sv. manželstva si chcú navzájom vyslúžiť:
Anton ZÁVADA, syn Antona a Aleny rod. Šimčíkovej zo Sabinova a Dominika PAVLIČOVÁ, dcéra Miroslava a Evy rod. Fedorovej zo Šar. Michalian. Ohlasujú sa 3. – krát.
Kto by vedel o prekážke, ktorá by im bránila prijať sv. manželstva, nech to oznámi na FÚ.

– Kto má záujem objednať si časopis REBRÍK na školský rok 2019/20, cez spoločnú objednávku z farnosti, nech sa nahlási do 14.7. v sakristii. Predplatné za 10 čísel na šk. rok je 17,50 €. Časopis sa odporúča pre deti 1.-4. ročníka ZŠ.

– Od 15. – 19.7. bude v našej farnosti letný tábor pre deti.

– Na nástenke si môžete prečítať program arcidiecéznej púte v Gaboltove (20.-21.7.).

– V sobotu 20.7. o 14.30 h. sa v Bratislave pred katedrálou sv. Martina na Rudnayovom námestí začne akcia s názvom Hrdí na rodinu. Bližšie informácie nájdete na plagáte a aj na stránke hrdinarodinu.sk.

– 21.7. pri sv. omšiach bude zbierka na potreby kostola. V Ostrovanoch podomová zbierka. PBZ !

– 30.7.2019 sa uskutoční Futbalový turnaj miništrantov sabinovského dekanátu. Začne sv. omšou o 9:00 hod.

– 04.08.2019 pri príležitosti 20. výročia vzniku strediska Domky v Šarišských Michaľanoch vás mladí z Domky v spolupráci s farským úradom pozývajú na Deň vďačnosti a radosti.

– 3.8. v Obišovciach náš sabinovský dekanát je zodpovedný za celodiecéznu fatimskú sobotu.

– Upozorňujeme veriacich, zvlášť vyššieho veku, aby si dali pozor na rôznych podvodníkov, ktorí sa usilujú vylákať od nich peniaze pod rôznymi zámienkami, napríklad odškodnenie osôb pre škodu spáchanú ich príbuzným, uskutočnenie veľmi výhodného obchodu, vrátenie preplatkov, uzatvorenie poistky a iné. Vždy je potrebné overiť pravosť týchto osôb, nejednať s nimi osamote, ale zavolať príbuzného. Nepúšťajte cudzích ľudí do bytu, nemeňte peniaze cudzím ľuďom. Buďte opatrní v kontakte s človekom. Zvýšenou opatrnosťou sa chráňte pred tým, aby ste sa nestali obeťami podvodu alebo iných kriminálnych činov.

– Dôležitý oznam pre divákov, ktorí sledujú Televíziu LUX cez anténu: v najbližších týždňoch bude potrebné, aby ste preladili svoje televízne programy. V mesiaci júl a august dôjde k preladeniu. V prípade starších televíznych prijímačov bude okrem preladenia potrebné zakúpiť si nový set – top – box s podporou DVB – T2.

– 22.9. sa po 4 rokoch uskutoční celoslovenké pro-life podujatie Národný pochod za život.

Púť členov Bratstva posvätného ruženca: V sobotu 10.08. pozývam na púť do skalného Sanktuária v Ladcoch – hora Bútkov. Čím skôr sa záväzne prihláste u p. Boženy Miklošovej, poplatok na autobus 20,-€.