FARSKÉ OZNAMY 01.-07.07.2019
30. júna 2019
FARSKÉ OZNAMY 15.-21.07.2019
14. júla 2019

– Sv. manželstva si chcú navzájom vyslúžiť:
Tomáš ZÁVADA, syn Antona a Aleny rod. Šimčíkovej zo Sabinova a Dominika PAVLIČOVÁ, dcéra Miroslava a Evy rod. Fedorovej zo Šar. Michalian. Ohlasujú sa 2. – krát.
Kto by vedel o prekážke, ktorá by im bránila prijať sv. manželstva, nech to oznámi na FÚ.

– 04.08.2019 pri príležitosti 20. výročia vzniku strediska Domky v Šarišských Michaľanoch vás mladí z Domky v spolupráci s farským úradom pozývajú na Deň vďačnosti a radosti.

– Kto má záujem objednať si časopis REBRÍK na školský rok 2019/20, cez spoločnú objednávku z farnosti, nech sa nahlási do 14.7. v sakristii. Predplatné za 10 čísel na šk. rok je 17,50 €. Časopis sa odporúča pre deti 1.-4. ročníka ZŠ.

– V sobotu 20.7. o 14.30 h. sa v Bratislave pred katedrálou sv. Martina na Rudnayovom námestí začne akcia s názvom Hrdí na rodinu. Bližšie informácie nájdete na plagáte a aj na stránke hrdinarodinu.sk.

– 13.-14.07. odpustová slávnosť Škapuliarskej Panny Márie v diecéznej svätyni vo Veľkom Šariši.

– 3.8. v Obišovciach náš sabinovský dekanát je zodpovedný za celodiecéznu fatimskú sobotu.

– Upozorňujeme veriacich, zvlášť vyššieho veku, aby si dali pozor na rôznych podvodníkov, ktorí sa usilujú vylákať od nich peniaze pod rôznymi zámienkami, napríklad odškodnenie osôb pre škodu spáchanú ich príbuzným, uskutočnenie veľmi výhodného obchodu, vrátenie preplatkov, uzatvorenie poistky a iné. Vždy je potrebné overiť pravosť týchto osôb, nejednať s nimi osamote, ale zavolať príbuzného. Nepúšťajte cudzích ľudí do bytu, nemeňte peniaze cudzím ľuďom. Buďte opatrní v kontakte s človekom. Zvýšenou opatrnosťou sa chráňte pred tým, aby ste sa nestali obeťami podvodu alebo iných kriminálnych činov.

– Dôležitý oznam pre divákov, ktorí sledujú Televíziu LUX cez anténu: v najbližších týždňoch bude potrebné, aby ste preladili svoje televízne programy. V mesiaci júl a august dôjde k preladeniu. V prípade starších televíznych prijímačov bude okrem preladenia potrebné zakúpiť si nový set – top – box s podporou DVB – T2.

– 22.9. sa po 4 rokoch uskutoční celoslovenké pro-life podujatie Národný pochod za život. Hlavným organizátorom je Konferencia biskupov Slovenska a nezisková organizácia Kanet.

– Púť členov Bratstva posvätného ruženca: V nedeľu 13. 07. Pozývame starších členov, ktorí majú záujem ísť do V. Šariša autobusom na odpusť Škapuliarskej Panny Márie. Prihláste u p. Boženy Miklošovej.
V sobotu 10.08. pozývam na púť do skalného Sanktuária v Ladcoch – hora Bútkov. Čím skôr sa záväzne prihláste u p. Boženy Miklošovej, poplatok na autobus 20,-€.