FARSKÉ OZNAMY 24.-30.06.2019
23. júna 2019
FARSKÉ OZNAMY 08.-14.07.2019
7. júla 2019

– Sv. manželstva si chcú navzájom vyslúžiť:
Tomáš HÁJEK, syn Antona a Anny rod. Palkovičovej zo Šaštína – Stráže a Andrea BEČAVEROVÁ, dcéra Jozefa a Ľudmily rod. Buríkovej z Ostrovian.
Ohlasujú sa 3. – krát.

– 2.7. vo farskom kostole bude stretnutie ruženčiarov a výmena ružencových tajomstiev.

Denný LETNÝ TÁBOR 15. – 19.07.2019: Mladí z Domky v spolupráci s farským úradom vás pozývajú na letný tábor pre deti, ktorý sa uskutoční 15.-19.07.2019. Tábor je určený pre deti, ktoré skončili 2. – 7. ročník ZŠ.

Pri príležitosti 20. výročia vzniku strediska Domky v Šarišských Michaľanoch vás mladí z Domky v spolupráci s farským úradom pozývajú na Deň vďačnosti a radosti, ktorý sa uskutoční 04.08.2019.

– V sobotu 6.7. v diecéznej svätyni v Obišovciach o 9:00 hod. bude celodiecézna fatimská sobota s otcom arcibiskupom Bernardom Boberom.

– Kto má záujem objednať si časopis REBRÍK na školský rok 2019/20, cez spoločnú objednávku z farnosti, nech sa nahlási do 14.7. v sakristii. Predplatné za 10 čísel na šk. rok je 17,50 €. Časopis sa odporúča pre deti 1.-4. ročníka ZŠ.

– V sobotu 20.7. o 14.30 h. sa v Bratislave pred katedrálou sv. Martina na Rudnayovom námestí začne akcia s názvom Hrdí na rodinu. Bližšie informácie nájdete na plagáte a aj na stránke hrdinarodinu.sk.

– 13.-14.07. odpustová slávnosť Škapuliarskej Panny Márie v diecéznej svätyni vo Veľkom Šariši.

– 3.8. v Obišovciach náš sabinovský dekanát je zodpovedný za celodiecéznu fatimskú sobotu.

– Upozorňujeme veriacich, zvlášť vyššieho veku, aby si dali pozor na rôznych podvodníkov, ktorí sa usilujú vylákať od nich peniaze pod rôznymi zámienkami, napríklad odškodnenie osôb pre škodu spáchanú ich príbuzným, uskutočnenie veľmi výhodného obchodu, vrátenie preplatkov, uzatvorenie poistky a iné. Vždy je potrebné overiť pravosť týchto osôb, nejednať s nimi osamote, ale zavolať príbuzného. Nepúšťajte cudzích ľudí do bytu, nemeňte peniaze cudzím ľuďom. Buďte opatrní v kontakte s človekom. Zvýšenou opatrnosťou sa chráňte pred tým, aby ste sa nestali obeťami podvodu alebo iných kriminálnych činov.

– 22.9. sa po 4 rokoch uskutoční celoslovenské pro-life podujatie Národný pochod za život. Hlavným organizátorom je Konferencia biskupov Slovenska a nezisková organizácia Kanet.