FARSKÉ OZNAMY 17.-23.06.2019
16. júna 2019
FARSKÉ OZNAMY 01.-07.07.2019
30. júna 2019

– Sv. manželstva si chcú navzájom vyslúžiť:
Tomáš HÁJEK, syn Antona a Anny rod. Palkovičovej zo Šaštína – Stráže a Andrea BEČAVEROVÁ, dcéra Jozefa a Ľudmily rod. Buríkovej z Ostrovian. Ohlasujú sa 2. – krát.

– V piatok 28.6. pri sv. omši bude poďakovanie za školský rok 2018/19. Pozývam študujúcu mládež, žiakov a deti s rodičmi.

– Na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho po sv. prijímaní bude odprosujúca pobožnosť. Veriaci, ktorí sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Najmilší Ježišu predpísanú na túto slávnosť, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

– 30.6. pri sv. omši bude zbierka na Dobročinné diela Svätého Otca Františka. PBZ za milodary.

– Kto má záujem objednať si časopis REBRÍK na školský rok 2019/20, cez spoločnú objednávku z farnosti, nech sa nahlási do 14.7. v sakristii. Predplatné za 10 čísel na školský rok je 17,50 €. Tento časopis sa odporúča pre deti 1.- 4. ročníka ZŠ.

– 2.7. vo farskom kostole bude stretnutie ruženčiarov a výmena ružencových tajomstiev.

Denný LETNÝ TÁBOR 15. – 19.07.2019: Mladí z Domky v spolupráci s farským úradom vás pozývajú na letný tábor pre deti, ktorý sa uskutoční 15.-19.07.2019. Tábor je určený pre deti, ktoré skončili 2. až 7. ročník ZŠ. Prihlášky odovzdajte v sakristii, alebo niektorému z mladých z prihlášky spolu s poplatkom do 23.06.2019.

– Pri príležitosti 20. výročia vzniku strediska Domky v Šarišských Michaľanoch vás mladí z Domky v spolupráci s farským úradom pozývajú na Deň vďačnosti a radosti, ktorý sa uskutoční 04.08.2019.

– Ďakujem za pripravené oltáriky na slávnosť Kristovho Tela a Krvi a dievčatám, že natrhali kvety.

– V sobotu 20.7. o 14.30 h. sa v Bratislave pred katedrálou sv. Martina na Rudnayovom námestí začne akcia s názvom Hrdí na rodinu. Bližšie informácie nájdete na plagáte a aj na stránke hrdinarodinu.sk.

– 22.9. sa po 4 rokoch uskutoční celoslovenské pro-life podujatie Národný pochod za život. Hlavným organizátorom je Konferencia biskupov Slovenska a nezisková organizácia Kanet.