FARSKÉ OZNAMY 10.-16.06.2019
9. júna 2019
FARSKÉ OZNAMY 24.-30.06.2019
23. júna 2019

– Sv. manželstva si chcú navzájom vyslúžiť:
Tomáš HÁJEK, syn Antona a Anny rod. Palkovičovej zo Šaštína – Stráže a Andrea BEČAVEROVÁ, dcéra Jozefa a Ľudmily rod. Buríkovej z Ostrovian. Ohlasujú sa 1. – krát.
Kto by vedel o nejakej prekážke, nech to oznámi na FÚ.

Denný LETNÝ TÁBOR 15. – 19.07.2019: Mladí z Domky v spolupráci s farským úradom vás pozývajú na letný tábor pre deti, ktorý sa uskutoční 15.-19.07.2019. Tábor je určený pre deti, ktoré skončili 2. až 7. ročník ZŠ. Cena tábora je 30 eur. Prihlášky si môžete zobrať pod chórom a odovzdať v sakristii, alebo niektorému z mladých z prihlášky spolu s poplatkom do 16.06.2019. (V prípade, akýchkoľvek otázok, sa môžete obrátiť na Mariána Kozáka)

Pri príležitosti 20. výročia vzniku strediska Domky v Šarišských Michaľanoch vás mladí z Domky v spolupráci s farským úradom pozývajú na Deň vďačnosti a radosti, ktorý sa uskutoční 04.08.2019.

– Na slávnosť Kristovho Tela a Krvi vo farskom kostole na konci sv. omše za priaznivého počasia bude procesia. Prosím dievčatá základnej školy, zvlášť chlapcov a dievčatá tretieho ročníka, aby si natrhali kvety, ktoré budú hádzať v procesii na zem. Veriaci, ktorý sa zúčastní na speve hymnu Ctíme túto Sviatosť slávnu, môže získať za zvyčajných podmienok úplné odpustky. Prosím, aby sa rodiny alebo skupiny dali spolu dokopy a urobili štyri oltáriky a to len dva okolo kostola a dva na ulici M.R. Štefánika. Ďakujem.

– V sobotu 20.7. o 14.30 h. sa v Bratislave pred katedrálou sv. Martina na Rudnayovom námestí začne akcia s názvom Hrdí na rodinu. Bližšie informácie nájdete na plagáte a aj na stránke hrdinarodinu.sk.

– Dnes je Deň Otcov. Ďakujme a modlime sa za dobrých a zbožných otcov pre naše rodine.

– Na budúcu nedeľu bude pri sv. omšiach zbierka na potreby chrámu. V Ostrovanoch podomová zbierka. PBZ za vaše milodary.