FARSKÉ OZNAMY 27.05.-02.06.2019
26. mája 2019
FARSKÉ OZNAMY 10.-16.06.2019
9. júna 2019

– Sv. manželstva si chcú navzájom vyslúžiť:
Dávid BELEJKANIČ zo Sabinova a Ester KURIMSKÁ zo Šar. Michalian. Ohlasujú sa 2. – krát.
Kto by vedel o nejakej prekážke, nech to oznámi na FÚ.

– Pri príležitosti 400-tého výročia smrti sv. košických mučeníkov v našej farnosti 7.6. – 8.6. budú ich relikvie. Stálu adoráciu nech zabezpečia ružencové bratstvo a birmovanci podľa rozpisu.

– Letné kántrové dni 5.6.;7.6.;8.6. Záväzný je jeden. Obsahom je prosba za jednotu kresťanov a za duch. povolania.

– OPRAVNÝ TEST birmovancov z tematického celku PRIKÁZANIA na fare: 03.06. po sv. omši.

– 5 minút pred sv. omšou sa budeme modliť DEVIATNIK K SV. KOŠICKÝM MUČENÍKOM.

– Od 7.6. sa budeme pred sv. omšou modliť NOVÉNU K DUCHU SVÄTÉMU pred slávnosťou birmovania.

– Po 50 dňoch od Veľkej noci na slávnosť Zoslania Ducha Svätého sa končí veľkonočné obdobie. Veriaci, ktorý sa zúčastní na slávnosť Zoslania Ducha Svätého na verejnom speve alebo recitovaní hymnu Veni, Creator, môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.

Denný LETNÝ TÁBOR 15. – 19.07.2019: Mladí z Domky v spolupráci s farským úradom vás pozývajú na letný tábor pre deti, ktorý sa uskutoční 15.-19.07.2019. Tábor je určený pre deti, ktoré skončili 2. až 7. ročník ZŠ. Cena tábora je 30 eur. Prihlášky si môžete zobrať pod chórom a odovzdať v sakristii, alebo niektorému z mladých z prihlášky spolu s poplatkom do 16.06.2019. (V prípade, akýchkoľvek otázok, sa môžete obrátiť na Mariána Kozáka)

Pri príležitosti 20. výročia vzniku strediska Domky v Šarišských Michaľanoch vás mladí z Domky v spolupráci s farským úradom pozývajú na Deň vďačnosti a radosti, ktorý sa uskutoční 04.08.2019.

– Spovedanie chorých: Ostrovany – Pondelok (3.6.) od 12:00 hod.; Šarišské Michaľany: Streda (5.6.) od 8:00 h. (Michalská, SNP, kpt. Nálepku, Požiarnická, Mlynská, Komenského, Sabinovská); Piatok (7.6.) od 8:00 hod. (ulice: Štefánikova, Záhradná, Ružová, Prešovská, Hviezdoslavova).

– V sobotu 20.7. o 14.30 h. sa v Bratislave pred katedrálou sv. Martina na Rudnayovom námestí začne akcia s názvom Hrdí na rodinu. Ide o 8. ročník živej reťaze ľudí v červených tričkách, ktorí chcú verejne a radostne ukázať, že rodina je úžasná a výnimočná, lebo deti sú naša budúcnosť. Pozývame všetkých na toto podujatie, najmä však celé rodiny s deťmi. Bližšie informácie nájdete na plagáte a aj na stránke hrdinarodinu.sk.