Prihláška – Pridedinský tábor 2019
19. mája 2019
FARSKÉ OZNAMY 03.-09.06.2019
2. júna 2019

– Sv. manželstva si chcú navzájom vyslúžiť:
Dávid BELEJKANIČ zo Sabinova a Ester KURIMSKÁ zo Šar. Michalian. Ohlasujú sa 1. – krát.
Ján DUPAĽ, narodený a bývajúci v Trebišove a Andrea CMAROVÁ, narodená v Prešove a bývajúca v Šar. Michaľanoch. Ohlasujú sa 1., 2. a 3. – krát. 
Kto by vedel o nejakej prekážke, nech to oznámi na FÚ.

– 27.,28.,29.05. sú prosebné dni. Záväzný je jeden deň. Obsahom prosebných dní sú prosby za úrodu.

– Pozývam počas týždňa (27.-31.5.) deti a rodičov prvoprijímajúcich, aby prichádzali na sv. omšu kvôli nácviku.

– Vo štvrtok 30.05. od 15:00 hod. bude vyložená sv. Oltárna k adorácií za rodiny prvoprijímajúcich detí.

– TEST birmovancov z tematického celku PRIKÁZANIA na fare: 27.05. po sv. omši; 28.5. o 16:00 h. a 18:30 h.; 30.05. a 31.05. po sv. omši.

– 31.05.od 16:00 hod. bude možnosť prijať sv. zmierenia pred slávnosťou prijatia Eucharistie (rodičia, krstní a starí rodičia, súrodenci) a zároveň pred novým mesiacom.

– Od 31.5. sa budeme pred sv. omšou modliť DEVIATNIK K SV. KOŠICKÝM MUČENÍKOM.

Putovanie RELIKVIÍ: Pri príležitosti 400-tého výročia mučeníckej smrti sv. Košických mučeníkov v celej arcidiecéze putujú relikvie týchto mučeníkov. V našej farnosti to bude (7.6. – 8.6.2019).

Denný Letný TÁBOR 15. – 19.07.2019: Mladí z Domky v spolupráci s farským úradom vás pozývajú na letný tábor pre deti, ktorý sa uskutoční 15.-19.07.2019. Tábor je určený pre deti, ktoré skončili 2. až 7. ročník ZŠ. Cena tábora je 30 €. Prihlášky si môžete zobrať pod chórom, alebo vytlačiť z farskej stránky či FB a odovzdať v sakristii, alebo niektorému z mladých z prihlášky spolu s poplatkom do 16.06.2019. (V prípade, akýchkoľvek otázok, sa môžete obrátiť na Mariána Kozáka)

Pri príležitosti 20. výročia vzniku strediska Domky v Šarišských Michaľanoch vás mladí z Domky v spolupráci s farským úradom pozývajú na Deň vďačnosti a radosti, ktorý sa uskutoční 04.08.2019.

– Spovedanie chorých: Ostrovany – Pondelok (3.6.) od 12:00 hod.; Šarišské Michaľany: Štvrtok (6.6.) od 8:00 h. (Michalská, SNP, kpt. Nálepku, Požiarnická, Mlynská, Komenského, Sabinovská); Piatok (5.3.) od 8:00 hod. (ulice: Štefánikova, Záhradná, Ružová, Prešovská, Hviezdoslavova). Nahláste v sakristii do 31.05.

– V nedeľu 02.06. pri sv. omši je zbierka na katolícke masmédia. PBZ za milodary!