FARSKÉ OZNAMY 15.-21.04.2019
14. apríla 2019
FARSKÉ OZNAMY 29.04.-05.05.2019
28. apríla 2019

– Sviatosť manželstva si chcú navzájom vyslúžiť: Christos SOLOMOU, syn Mariosa a Marie rod. Solomou Flouri z Paralimni (Cyprus) a Barbora REVÁKOVÁ, dcéra Stanislava a Ľubice rod. Machalovej zo Šar. Michalian. Ohlasujú sa 1. – krát. Kto by vedel o nejakej prekážke, nech to oznámi na FÚ. Modlime sa za budúcich manželov.

– Dnes pápež František o 12:00 hod. udelí z balkóna baziliky sv. Petra požehnanie Urbi et Orbi.

– Spoločná modlitba Novény k Božiemu milosrdenstvu 10 min. pred sv. omšou.

– Namiesto Anjel Pána počas veľkonočného obdobia sa modlíme Raduj sa nebies Kráľovná.

– Každý, kto si na Nedeľu Božieho milosrdenstva v kostole alebo kaplnke nábožne uctí obraz Božieho milosrdenstva a splní predpísané podmienky na získanie úplných odpustkov (sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel sv. Otca) a pridá k tomu nábožný povzdych (napr. Milosrdný Ježišu, dôverujem v teba) môže získať úplné odpustky pre seba alebo pre duše v očistci. Adorácia a Korunka k Božiemu milosrdenstvu začne vo farskom kostole o 14:30 hod. V Ostrovanoch bude spoločná modlitba Korunky o 15:00 hod.

– Stretnutie birmovancov na fare: utorok 23.04. o 9:30 h., o 11:00 h. a o 15:00 h. – Ostrovany; a 26.04. po omši.

– V sobotu 27.04.2019 sa uskutoční arcidiecézne stretnutie mládeže s o. arcibiskupom v Sabinove. Prosím mladých, aby si rezervovali tento deň i čas na spoločné stretnutie, modlitbu a spoločenstvo. Začína sa sv. omšou o 9:30 hod.

– Pozývame Vás spolu s deťmi a mladými na Arcidiecéznu Púť detí do Obišoviec, ktorá sa uskutoční 11. mája 2019 (sobota). Bude sa putovať peši z Ličartoviec, aby to bola naozaj púť. Nie je to nič náročné, od vlakovej stanice je to 2,5 km. Počas putovania budú pripravené zaujímavé stanovišťa. Čaj a obed je pre všetkých zabezpečený. Skupinu z farnosti, prosím, zaregistrujte do 28. apríla 2019. Cez púť chceme spoznávať život bl. Anky Kolesárovej, budovať si úctu k našim pútnym miestam a zažiť spoločenstvo. Zoberte prvoprijímajúce detí, miništrantov, spevákov, koledníkov, rodiny s deťmi… Prosím rodiny s deťmi, aby sa zapísali v sakristii do 27.4.

– Združenie Domka v Šar. Michaľanoch Vás žiada o 2 % z daní na podporu ich činnosti. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte do 31.4.2019 na daňový úrad podľa Vášho bydliska. Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov prosím prineste do sakristie. Ď!

– Ďakujem všetkým, ktorí sa pričinili v rôznych službách k dôstojnému sláveniu veľkonočných obradov.