FARSKÉ OZNAMY 22.-28.04.2019
21. apríla 2019
FARSKÉ OZNAMY 06.-12.05.2019
5. mája 2019

– Sviatosť manželstva si chcú navzájom vyslúžiť:
Tomáš BARBIERIK, syn Jaroslava a Anny rod. Bubelinyovej z Košíc a Lucia KUŠNIRÍKOVÁ, dcéra Jozefa a Marty rod. Grejtovskej zo Šar. Michalian. Ohlasujú sa 1. – krát.
Christos SOLOMOU, syn Mariosa a Marie rod. Solomou Flouri z Paralimni (Cyprus) a Barbora REVÁKOVÁ, dcéra Stanislava a Ľubice rod. Machalovej zo Šar. Michalian. Ohlasujú sa 2. – krát.

Kto by vedel o nejakej prekážke, nech to oznámi na FÚ. Modlime sa za budúcich manželov.

– Test birmovancov z tematického celku SVIATOSTI na fare (15 osôb): 30.04. po omši; 01.05. o 8:30 hod., 9:30 hod. a 10:30 hod. (Ostrovany).

– Mesiac MÁJ je zasvätený Panne Márii. 5 min. pred sv. omšou začneme spevom litánií k Panne Márii.

– 04.05. v Obišovciach bude celodiecézna fatimská sobota s otcom arcibiskupom Bernardom. Začiatok o 9:00.

– Stretnutie prvoprijímajúcich detí bude v sobotu 4.5. o 16:00 hod. a a 11.5. o 9:30 hod. na fare. Účasť nutná.

– Namiesto Anjel Pána počas veľkonočného obdobia sa modlíme Raduj sa nebies Kráľovná.

– Pozývame Vás spolu s deťmi a mladými na Arcidiecéznu Púť detí do Obišoviec, ktorá sa uskutoční 11. mája 2019 (sobota). Bude sa putovať peši z Ličartoviec, aby to bola naozaj púť. Nie je to nič náročné, od vlakovej stanice je to 2,5 km. Počas putovania budú pripravené zaujímavé stanovišťa. Čaj a obed je pre všetkých zabezpečený. Skupinu z farnosti, prosím, zaregistrujte do 28. apríla 2019. Cez púť chceme spoznávať život bl. Anky Kolesárovej, budovať si úctu k našim pútnym miestam a zažiť spoločenstvo. Zoberte prvoprijímajúce detí, miništrantov, spevákov, koledníkov, rodiny s deťmi… Prosím rodiny s deťmi, aby sa zapísali v sakristii do 27.4.

– Predstavení Kňazského seminára v Košiciach a bohoslovci Vás pozývajú v nedeľu Dobrého Pastiera (12.5.) na Deň otvorených dverí. Program začne o 11:00 hod. sv. omšou.

MIKE 2019: ACM a ABÚ Košice organizujú stretnutie miništrantov v sobotu 25.05.2019 vo farnosti Kráľovnej pokoja, Prešov – Sídlisko III. Program: 9:00 registrácia 10:00 sv. omša s o.biskupom Marekom Forgáčom, 11:00 interview s biskupom 12:00 Raduj sa nebies kráľovná, obed 12:30 športové popoludnie, tombola…, 15:00 záver

– Výmena ružencových tajomstiev bude v nedeľu 5.5. 2019 o 14:30 hod.