FARSKÉ OZNAMY 08.-14.04.2019
7. apríla 2019
FARSKÉ OZNAMY 22.-28.04.2019
21. apríla 2019

– Stretnutie birmovancov na fare: 15.04. o 17:00 hod. a 19:00 hod. – opravný test.

– Na Zelený štvrtok o 9:30 hod. v Dóme sv. Alžbety v Košiciach bude sv. omša svätenia olejov (Missa Chrismatis) s otcom arcibiskupom Mons. Bernardom Boberom.

– Na Zelený štvrtok prosím 12 chlapov, aby pri sv. omši prišli umývať nohy. Ďakujem.

– Na Veľký piatok je prísny pôst. Zdržiavanie sa mäsitého pokrmu, tento skutok sa nedá nahradiť iným skutkom kajúcnosti.

– 19.04. po obradoch bude v Šar. Michaľanoch nasledovať adorácia do 23:00 hod. V sobotu ráno budú spoločné ranné chvály o 7:30 hod. a potom vyloženie Sv. Oltárnej až do obradov Vigílie.

– Od 19.04. po obradoch v Šar. Michaľanoch sa pomodlíme Novénu k Božiemu milosrdenstvu.

– Požehnanie veľkonočných jedál začne v sobotu o 15:00 hod. modlitbou korunky k Božiemu milosrdenstvu

– Na obrady Bielej soboty si prineste sviece (aj s krytom) k obnove krstných sľubov.

– Pán Boh zaplať za milodary, ktoré ako prejav solidarity s kresťanmi vo Svätej zemi obetujete v zbierke pri Božom hrobe. Tieto prostriedky slúžia na udržovanie posvätných miest vo Sv. Zemi

– 21.4. pápež František o 12:00 hod. udelí z balkóna baziliky sv. Petra požehnanie Urbi et Orbi.

– Namiesto Anjel Pána počas veľkonočného obdobia sa modlíme Raduj sa nebies Kráľovná.

– Každý, kto si na Nedeľu Božieho milosrdenstva v kostole alebo kaplnke nábožne uctí obraz Božieho milosrdenstva a splní predpísané podmienky na získanie úplných odpustkov (sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel sv. Otca) a pridá k tomu nábožný povzdych (napr. Milosrdný Ježišu, dôverujem v teba) môže získať úplné odpustky pre seba alebo pre duše v očistci. Adorácia a Korunka k Božiemu milosrdenstvu začne vo farskom kostole o 14:30 hod. V Ostrovanoch bude spoločná modlitba Korunky o 15:00 hod.

– 27.04.2019 sa uskutoční arcidiecézne stretnutie mládeže s o. arcibiskupom v Sabinove. Už teraz prosím mladých, aby si rezervovali tento deň i čas na spoločné stretnutie, modlitbu a spoločenstvo.

– Pozývame Vás spolu s deťmi a mladými vašej farnosti na Arcidiecéznu Púť detí do Obišoviec, ktorá sa uskutoční 11. mája 2019 (sobota). Bude sa putovať peši z Ličartoviec, aby to bola naozaj púť. Nie je to nič náročné, od vlakovej stanice je to 2,5 km. Počas putovania budú pripravené zaujímavé stanovišťa. Čaj a obed je pre všetkých zabezpečený. Skupinu z farnosti, prosím, zaregistrujte do 28. apríla 2019. Cez púť chceme spoznávať život bl. Anky Kolesárovej, budovať si úctu k našim pútnym miestam a zažiť veľké kresťanské spoločenstvo. Zoberte prvoprijímajúce detí, miništrantov, spevákov, vianočných koledníkov, rodiny s deťmi… Prosím rodiny s deťmi, aby sa zapísali v sakristii do 27.4.2019.

– Združenie Domka v Šar. Michaľanoch Vás žiada o 2 % z daní na podporu ich činnosti. Tlačivo si môžete vyzdvihnúť v sakristii kostola, alebo pod chórusom na stolíku. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte do 31.4.2019 na daňový úrad podľa Vášho bydliska. Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov prosím prineste do sakristie. Ď!

– V rámci Roka sv. Košických mučeníkov si prvýkrát v košickej katedrále spoločne pripomenieme jubileum manželov z celej arcidiecézy: 26. mája o 15.00 hod. 25. výr. manželstva A 13. októbra o 15.00 hod. 50., 60. a 65. výr. manželstva. Povzbudzujem jubilujúcich manželov na stretnutie s o. arcibiskupom do Katedrály sv. Alžbety, kde dostanete osobitné požehnanie. Manželia, ktorí oslávia jubileum v roku 2019 nech sa prihlásia u svojho farára, ktorý nahlási na ABÚ ich počet a účasť.