FARSKÉ OZNAMY 01.-07.04.2019
31. marca 2019
FARSKÉ OZNAMY 15.-21.04.2019
14. apríla 2019

– Stretnutie birmovancov na fare po sv. omši: 08.04. o 16:30 a 18:00; 09.04.o 18:00; 12.04.- Ostrovany po sv. omši.

– Spovedanie pred Veľkou nocou: Ostrovany (3) – Streda (10.4.) od 16:00 – 18:00 hod. , Šarišské Michaľany: Piatok (12.4.) od 9:00 – 11:15 hod. (7) a 15:30 – 18:00 hod (5).

– V roku sv. košických mučeníkov pôjdeme dnes do Fričoviec na krížovú cestu s možnosťou získania odpustkov. Odchod autobusu je o 13:45 hod. z parkoviska pred nákupným strediskom.

– Veľký týždeň začína KVETNOU NEDEĽOU. Spomienka na slávnostný Pánov vstup sa koná procesiou. Veriaci sa zúčastnia na procesii tak, že sa zhromaždia pred kostolom, kde bude požehnanie ratolestí, ktoré sa nesú v sprievode.

– 27.04.2019 sa uskutoční arcidiecézne stretnutie mládeže s o. arcibiskupom v Sabinove. Už teraz prosím mladých, aby si rezervovali tento deň i čas na spoločné stretnutie, modlitbu a spoločenstvo.

– Pozývame Vás spolu s deťmi a mladými vašej farnosti na Arcidiecéznu Púť detí do Obišoviec, ktorá sa uskutoční 11. mája 2019 (sobota). Bude sa putovať peši z Ličartoviec, aby to bola naozaj púť. Nie je to nič náročné, od vlakovej stanice je to 2,5 km. Počas putovania budú pripravené zaujímavé stanovišťa. Čaj a obed je pre všetkých zabezpečený. Skupinu z farnosti, prosím, zaregistrujte do 28. apríla 2019. Cez púť chceme spoznávať život bl. Anky Kolesárovej, budovať si úctu k našim pútnym miestam a zažiť veľké kresťanské spoločenstvo. Zoberte prvoprijímajúce detí, miništrantov, spevákov, vianočných koledníkov, rodiny s deťmi… Prosím rodiny s deťmi, aby sa zapísali v sakristii do 27.4.2019.

– Združenie Domka v Šar. Michaľanoch Vás žiada o 2 % z daní na podporu ich činnosti. Tlačivo si môžete vyzdvihnúť v sakristii kostola, alebo pod chórusom na stolíku. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte do 31.4.2019 na daňový úrad podľa Vášho bydliska. Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov prosím prineste do sakristie. Ď!

– V rámci Roka sv. Košických mučeníkov si prvýkrát v košickej katedrále spoločne pripomenieme jubileum manželov z celej arcidiecézy: 26. mája o 15.00 hod. 25. výr. manželstva A 13. októbra o 15.00 hod. 50., 60. a 65. výr. manželstva. Povzbudzujem jubilujúcich manželov na stretnutie s o. arcibiskupom do Katedrály sv. Alžbety, kde dostanete osobitné požehnanie. Manželia, ktorí oslávia jubileum v roku 2019 nech sa prihlásia u svojho farára, ktorý nahlási na ABÚ ich počet a účasť.