FARSKÉ OZNAMY 11.-17.3.2019
10. marca 2019
FARSKÉ OZNAMY 25.-31.03.2019
24. marca 2019

– Dnes bude stretnutie prvoprijímajúcich rodičov a detí o 14:30 hod. v Šar. Michaľanoch na krížovej ceste. Potom pokračovanie na fare. Účasť je potrebná tak pre deti, ako aj pre rodičov.

– Stretnutie birmovancov na fare po sv. omši: 18.03 o 16:30 hod..; 19.03; 21.03.; 22.03.- Ostrovany.

– V nedeľu 24.03. bude zbierka na potreby kostola. V Ostrovanoch na splatenie dlhu. Pán Boh zaplať.

– 25.MAREC – DEŇ POČATÉHO ŽIVOTA. Symbolom Dňa počatého života je BIELA STUŽKA, ktorú vám mládežníci budú ponúkať v nedeľu 24.03. po sv. omši. Pripnite si ju, aj ako prejav úcty voči DARU ŽIVOTA.

– V termínoch: 29.-31.03. a 05.-07.04. v Hermanovciach bude víkendovka s názvom „BirmOFFka“- či ON?

– Na 5. Pôstnu nedeľu nás pozýva pán farár z Fričoviec v roku sv. košických mučeníkov na krížovú cestu a
možnosť získania odpustkov v ich kostole. Nahláste sa u pani Boženy Miklošovej do 24.3.2019.

– Na nástenke je plagát s ponukou púte do Medžugoria od 31.3 – 6.4.2019. Nahláste sa priamo cestovke.

– V piatok počas pôstneho obdobia sv. omša začne spoločnou modlitbou krížovej cesty. Veriaci, ktorý sa v piatok v pôstnom období pomodlí po prijímaní modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Ďalšie informácie na zadnej strane Farského listu.

– Združenie Domka v Šar. Michaľanoch Vás žiada o 2 % z daní na podporu ich činnosti. Tlačivo si môžete vyzdvihnúť v sakristii kostola, alebo pod chórusom na stolíku. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte do 31.4.2019 na daňový úrad podľa Vášho bydliska. Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických alebo právnických osôb prosím prineste do sakristie. Ď!

– V rámci Roka sv. Košických mučeníkov si prvýkrát v košickej katedrále spoločne pripomenieme jubileum manželov z celej arcidiecézy: 26. mája o 15.00 hod. 25. výr. manželstva A 13. októbra o 15.00 hod. 50., 60. a 65. výr. manželstva. Povzbudzujem jubilujúcich manželov na stretnutie s o. arcibiskupom do Katedrály sv. Alžbety, kde dostanete osobitné požehnanie. Manželia, ktorí oslávia jubileum v roku 2019 nech sa prihlásia u svojho farára, ktorý nahlási na ABÚ ich počet a účasť.