FARSKÉ OZNAMY 18.-24.03.2019
17. marca 2019
FARSKÉ OZNAMY 01.-07.04.2019
31. marca 2019

– 25.MAREC – DEŇ POČATÉHO ŽIVOTA. Symbolom Dňa počatého života je BIELA STUŽKA, ktorú vám mládežníci budú ponúkať v nedeľu 24.03. po sv. omši. Pripnite si ju, aj ako prejav úcty voči DARU ŽIVOTA.

– Na slávnosť Zvestovania Pána v Kréde sa pri slovách „a mocou Ducha Svätého… a stal sa človekom„ alebo: „ktorý sa počal … a narodil sa z Márie Panny) pokľakne na jedno koleno, keď sa recituje, na dve kolená, keď sa spieva.

– Stretnutie birmovancov na fare po sv. omši: 28.03.; 29.03.- Ostrovany. Okrem tých, ktorí idú na duchovnú obnovu.

– V termínoch: 29.-31.03. a 05.-07.04. v Hermanovciach bude víkendovka s názvom „BirmOFFka“- či ON?
PIATOK stretnutie na fare o 16:15 hod. odkiaľ sa pôjde na 9 miestnych autách. O 18.00 hod. večera z vlastných zásob a následne program so sv. omšou. Návrat domov je v NEDEĽU o 12.00 hod. So sebou priniesť: Občiansky preukaz, Preukaz poistenca, lieky, spacák, niečo na piatok večer pod zub a seba, spí sa na matracoch. Zabezpečené sú (2x raňajky, 2x teplý obed, večera,2x nocľah)

– Zo soboty na nedeľu (30.3. – 31.3.) je ZMENA ČASU. Spíme o hodinu menej!!!

– Na 5. pôstnu nedeľu nás pozýva pán farár z Fričoviec v roku sv. košických mučeníkov na krížovú cestu a možnosť získania odpustkov v ich kostole. Nahláste sa u pani Boženy Miklošovej do 24.3.2019.

– KVETNÝ VÍKEND V POĽSKU pre mládež sa uskutoční 12. – 14.04.2019 na Dukle v Poľsku. Cena pobytu je 10 €. Informácie ako aj prihlasovanie budú zverejnené na stránke www.premladez.sk.

– 27.04.2019 sa uskutoční arcidiecézne stretnutie mládeže s o. arcibiskupom v Sabinove. Už teraz prosím mladých, aby si rezervovali tento deň i čas na spoločné stretnutie, modlitbu a spoločenstvo.

– V piatok počas pôstneho obdobia sv. omša začne modlitbou krížovej cesty. Veriaci, ktorý sa v piatok v pôstnom období pomodlí po prijímaní modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu,môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

– Združenie Domka v Šar. Michaľanoch Vás žiada o 2 % z daní na podporu ich činnosti. Tlačivo si môžete vyzdvihnúť v sakristii kostola, alebo pod chórusom na stolíku. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte do 31.4.2019 na daňový úrad podľa Vášho bydliska. Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov prosím prineste do sakristie. Ď!

– V rámci Roka sv. Košických mučeníkov si prvýkrát v košickej katedrále spoločne pripomenieme jubileum manželov z celej arcidiecézy: 26. mája o 15.00 hod. 25. výr. manželstva A 13. októbra o 15.00 hod. 50., 60. a 65. výr. manželstva. Povzbudzujem jubilujúcich manželov na stretnutie s o. arcibiskupom do Katedrály sv. Alžbety, kde dostanete osobitné požehnanie. Manželia, ktorí oslávia jubileum v roku 2019 nech sa prihlásia u svojho farára, ktorý nahlási na ABÚ ich počet a účasť.