FARSKÉ OZNAMY 25.02.-03.03.2019
24. februára 2019
FARSKÉ OZNAMY 11.-17.3.2019
10. marca 2019

– Dnes od 12:00 hod. bude vyložená sv. Oltárna k zmiernej poklone do 15:00 hod., kedy bude Eucharistická pobožnosť + výmena ružencových tajomstiev.

– Zmierna poklona a vyložená sv. Oltárna vo farskom kostole bude: V pondelok a utorok (04. – 05.03.) od 15:00 hod. V Ostrovanoch v utorok (05.03.) od 15:00 hod. Prosím členov ružencového bratstva, aby zabezpečili stálu účasť na poklone. Ďakujem.

– Stretnutie birmovancov na fare (15 osôb) po sv. omši: 04.03.; 05.03; 06.03.; 08.03.- Ostrovany.

– Ďakujem mladým z Domky za organizáciu Karnevalu Svätých i Vám rodičia, že ste prišli s deťmi.

14.2. je POPOLCOVÁ STREDA – deň prísneho pôstu a zdržania sa mäsitého jedla!!!

– V piatok počas pôstneho obdobia sv. omša začne spoločnou modlitbou krížovej cesty. Veriaci, ktorý sa v piatok v pôstnom období pomodlí po prijímaní modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Ďalšie informácie na zadnej strane Farského listu.

– 9.3. bude stretnutie prvoprijímajúcich detí o 10:00 h. v Šar. Michaľanoch na fare. Účasť je potrebná !!!

– Od 10.03. sa budeme modliť 5 min. pred sv. omšou Deviatnik k sv. Jozefovi. V nedeľu po krížovej ceste.

– 16. 03.2019 si pri sv. omši o 10.00 hod. v katedrále spoločne pripomenieme a poďakujeme sa Pánu Bohu za 95 rokov života a 70 rokov kňazstva J. Em. Jozefa kardinála Tomka a 85 rokov života J. E. Mons. Alojza Tkáča, emeritného arcibiskupa.

– 17.03. bude stretnutie prvoprijímajúcich rodičov a detí o 14:30 hod. v Šar. Michaľanoch na krížovej ceste. Potom pokračovanie na fare. Účasť je potrebná tak pre deti, ako aj pre rodičov.

– V rámci Roka sv. Košických mučeníkov si prvýkrát v košickej katedrále spoločne pripomenieme jubileum manželov z celej arcidiecézy: 26. mája o 15.00 hod. 25. výr. manželstva A 13. októbra o 15.00 hod. 50., 60. a 65. výr. manželstva. Povzbudzujem jubilujúcich manželov na stretnutie s o. arcibiskupom do Katedrály sv. Alžbety, kde dostanete osobitné požehnanie. Manželia, ktorí oslávia jubileum v roku 2019 nech sa prihlásia u svojho farára, ktorý nahlási na ABÚ ich počet a účasť.

– Kto cíti povolanie ku kňazstvu, môže sa prihlásiť do Kňazského seminára v Košiciach. Žiadosť o prijatie je potrebné poslať do 31. marca 2019 na adresu: Kňazský seminár sv. Karola Boromejského, Hlavná 91, 042 03 Košice. Detailnejšie informácie: www.kske.sk. Zároveň je potrebné prihlásiť sa na štúdium na Teologickej fakulte v Košiciach.

– Združenie Domka v Šar. Michaľanoch Vás žiada o 2 % z daní na podporu ich činnosti. Tlačivo si môžete vyzdvihnúť v sakristii kostola, alebo pod chórusom na stolíku. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte do 31.4.2019 na daňový úrad podľa Vášho bydliska. Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických alebo právnických osôb prosím prineste do sakristie. Ď!