FARSKÉ OZNAMY 18.-24.02.2019
17. februára 2019
FARSKÉ OZNAMY 04.-10.03.2019
3. marca 2019

– Dnes je stretnutie prvoprijímajúcich rodičov a detí o 14:30 hod. v Šar. Michaľanoch na fare. Účasť je potrebná tak pre deti, ktoré sa pripravujú na prijatie Eucharistie aj rodičov.

– Od 25.2. sa 10. min. pred sv. omšou budeme modliť deviatnik ku sv. košickým mučeníkom.

– Stretnutie birmovancov na fare (po 15 osôb) po sv. omši: 27.02.; 28.02; 01.03.; 26.02.- Ostrovany.

– Vo štvrtok od 15:00 hod. bude vyložená sviatosť Oltárna k adorácii za kňazské povolania

– POZÝVAME v sobotu 02.03.2019 od 15:00 hod. na 7. ročník Karnevalu Svätých v suteréne obecného úradu v Šarišských Michaľanoch. Do karnevalového oblečenia sa môžu zapojiť aj rodičia, pozývam mladých k organizácii, ale aj k zábave. Tombolový lístok, ktorý je aj vstupenkou si môže vyzdvihnúť v sakristii kostola každá karnevalová maska. Pozývame všetky deti z farnosti.

– V rámci Roka sv. Košických mučeníkov si prvýkrát v košickej katedrále spoločne pripomenieme jubileum manželov z celej arcidiecézy: 26. mája o 15.00 hod. 25. výr. manželstva A 13. októbra o 15.00 hod. 50., 60. a 65. výr. manželstva. Povzbudzujem jubilujúcich manželov na stretnutie s o. arcibiskupom do Katedrály sv. Alžbety, kde dostanete osobitné požehnanie. Manželia, ktorí oslávia jubileum v roku 2019 nech sa prihlásia u svojho farára, ktorý nahlási na ABÚ ich počet a účasť.

– Kto cíti povolanie ku kňazstvu, môže sa prihlásiť do Kňazského seminára v Košiciach. Žiadosť o prijatie je potrebné poslať do 31. marca 2019 na adresu: Kňazský seminár sv. Karola Boromejského, Hlavná 91, 042 03 Košice. Detailnejšie informácie: www.kske.sk. Zároveň je potrebné prihlásiť sa na štúdium na Teologickej fakulte v Košiciach.

– Arcidiecézne centrum pre mládež a Farský úrad ťa, milý birmovanec, pozýva na víkendovku s názvom „BirmOFFka“ – či ON? Poplatok: 20 eur. Prihlášku + poplatok treba priniesť na stretnutie do 28.2.2019.

– V nedeľu 3.3. od 12:00 hod. bude vyložená sv. Oltárna k zmiernej poklone do 15:00 hod., kedy bude Eucharistická pobožnosť + výmena ružencových tajomstiev.

– Zmierna poklona a vyložená sv. Oltárna vo farskom kostole bude: V pondelok a utorok (04. – 05.03.) od 15:00 hod. V Ostrovanoch v utorok (05.03.) od 15:00 hod. Prosím členov ružencového bratstva, aby zabezpečili stálu účasť na poklone. Ďakujem.