FARSKÉ OZNAMY 11.-17.02.2019
10. februára 2019
FARSKÉ OZNAMY 25.02.-03.03.2019
24. februára 2019

– Vo štvrtok od 15:00 hod. bude vyložená sviatosť Oltárna k adorácii za kňazské povolania

– 24.02. bude stretnutie prvoprijímajúcich rodičov a detí o 14:30 hod. v Šar. Michaľanoch na fare. Účasť je potrebná tak pre deti, ktoré sa pripravujú na prijatie Eucharistie aj rodičov.

– Tento rok v našej farnosti nebude „KURZ SNÚBENCOV“. Prosím, aby si snúbenci zariadili prípravu cez centrum pre rodinu v košickej arcidiecéze na stránke: rodina.rimkat.sk. Absolvovanie kurzu je podmienkou k vyslúženiu sv. manželstva v našej farnosti.

– V rámci Roka sv. Košických mučeníkov si prvýkrát v košickej katedrále spoločne pripomenieme jubileum manželov z celej arcidiecézy: 26. mája o 15.00 hod. 25. výr. manželstva A 13. októbra o 15.00 hod. 50., 60. a 65. výr. manželstva. Povzbudzujem jubilujúcich manželov na stretnutie s o. arcibiskupom do Katedrály sv. Alžbety, kde dostanete osobitné požehnanie. Manželia, ktorí oslávia jubileum v roku 2019 nech sa prihlásia u svojho farára, ktorý nahlási na ABÚ ich počet a účasť.

– Kto cíti povolanie ku kňazstvu, môže sa prihlásiť do Kňazského seminára v Košiciach. Žiadosť o prijatie je potrebné poslať do 31. marca 2019 na adresu: Kňazský seminár sv. Karola Boromejského, Hlavná 91, 042 03 Košice. Detailnejšie informácie: www.kske.sk. Zároveň je potrebné prihlásiť sa na štúdium na Teologickej fakulte v Košiciach.

– POZÝVAME v sobotu 02.03.2019 od 15:00 hod. na 7. ročník Karnevalu Svätých v suteréne obecného úradu v Šarišských Michaľanoch. Do karnevalového oblečenia sa môžu zapojiť aj rodičia, pozývam mladých k organizácii, ale aj k zábave. Tombolový lístok, ktorý je aj vstupenkou si môže vyzdvihnúť v sakristii kostola každá karnevalová maska. Pozývame všetky deti z farnosti, aj tie deti, ktoré nemajú, alebo si nevedia pripraviť masku žiadneho svätca.

– Stretnutie birmovancov na fare (15 osôb) po sv. omši: 27.02.; 28.02; 01.03.; 26.02.- Ostrovany.

– Arcidiecézne centrum pre mládež a Farský úrad ťa, milý birmovanec, pozýva na víkendovku s názvom „BirmOFFka“ – či ON? Poplatok: 20 eur. Prihlášku + poplatok treba priniesť na stretnutie do 28.2.2019.

– 24.02. pri sv. omšiach bude zbierka na potreby kostola. Pán Boh zaplať za milodary.