FARSKÉ OZNAMY 26.11.- 02.12.2018
25. novembra 2018
FARSKÉ OZNAMY 10.-16.12.2018
9. decembra 2018

– Môžete si zakúpiť za 3 € „FARSKÝ KALENDÁR na rok 2019“ s fotografiami zo života farnosti a aj s liturgickými slávnosťami, ktoré nás čakajú v novom roku.

– Aj tento rok vo farnosti ponúkame k zakúpeniu domáce vianočné oblátky za 0,70 €. Môžete si ich zakúpiť už od 02.12.2018.

– Pozývam po sv. omši mládež a birmovancov: 07.12. filmový večer a 15.12. na moderovanú adoráciu.

– V sobotu 08.12. o 15:00 hod. bude stretnutie prvoprijímajúcich detí (LEN DETI). Účasť je nutná!!!

– V sobotu 08.12. bude stretnutie miništrantov o 16:00 hod. v Šar. Michaľanoch na starej fare.

– Pozývam v adventnom období na slávenie sv. omší ku cti Panny Márie – RORÁTY!

– 2. adventná nedeľa sa slávi ako BIBLICKÁ. V utorok 11.12. po sv. omši pozývam dospelých na faru, ktorí majú záujem, uvažovať nad Božím slovom.

– Sv. zmierenia chorých pred vianočnými sviatkami bude: 12.12. od 8:30 hod. Ostrovany; Šar. Michaľany od 8:00 hod. 13.12. (Požiarnická, Čerešňová, Sabinovská, kpt. Nálepku, SNP, Mlynská); a 14.12. (Pod lesíkom, Michalská, Ružová, Záhradná, Železničiarska, Prešovská, Hviezdoslavova). Nahláste do 09.12.

– Stretnutie prvoprijímajúcich detí a rodičov bude 16.12. o 15:00 hod. na fare. Účasť je potrebná.