FARSKÉ OZNAMY 19.-25.11.2018
18. novembra 2018
FARSKÉ OZNAMY 03.-09.12.2018
2. decembra 2018

– Sv. omšu začíname modlitbou Deviatnika k sv. Ondrejovi, apoštolovi – patrónovi našej košickej arcidiecézy.

– 01.12. v Dóme sv. Alžbety v Košiciach o 10:00 hod. začnú sv. omšou celodiecézne rekolekcie s otcom arcibiskupom s príležitosti slávnosti sv. Ondreja apoštola, patróna košickej arcidiecézy.

– Stretnutie birmovancov na fare max. 15 osôb: 26.11; 27.11. 29.11. po sv. omši. V piatok 30.11. o 16:00 hod. (Ostrovany+ internát). Prosím, aby si naštudovali otázky z Youcat-u od 93 -120. Účasť je potrebná.

Šar. Michaľany – výmena ružencových tajomstiev bude v sobotu 01.12. po sv. omši.

– 2.12. začína ADVENTNÉ OBDOBIE – očakávanie a príprava na slávnosť Narodenia Pána. Sv. omša začne požehnaním adventných vencov. Vaše adventné vence (alebo len sviece) prineste na požehnanie.

– Aj tento rok budeme vo farnosti ponúkať k zakúpeniu domáce vianočné oblátky za 0,70 €. Môžete si ich zakúpiť už od 02.12.2018.

– V nedeľu 02.12. je pri sv. omšiach zbierka na CHARITU. Pán Boh zaplať za vašu štedrosť a milodary.

– Pripravuje sa vo formáte A4 „FARSKÝ KALENDÁR na rok 2019“ s fotografiami zo života farnosti a aj s liturgickými slávnosťami, ktoré nás čakajú v novom roku. Od 6.12. bude možné si ho zakúpiť za 3 €.

– V sobotu 08.12. o 15:00 hod. bude stretnutie prvoprijímajúcich detí (LEN DETI). Účasť je nutná!!!

– Pozývam v adventnom období na slávenie sv. omší ku cti Panny Márie – RORÁTY!

– Arcidiecézne centrum pre rodinu v Košiciach Vás srdečne pozýva na duchovnú obnovu pre rozvedených od 30.11.- 2.12.2018 v Bardejovských kúpeľoch. Viac informácií nájdete na stránke www.rodina.rimkat.sk