FARSKÉ OZNAMY 03.-09.12.2018
2. decembra 2018
FARSKÉ OZNAMY 17.-23.12.2018
16. decembra 2018

– V sakristii je možné zakúpiť si za 3 € vo formáte A4 „FARSKÝ KALENDÁR na rok 2019“ s fotografiami zo života farnosti a aj s liturgickými slávnosťami, ktoré nás čakajú v novom roku.

– V sakristii si môžete zakúpiť domáce vianočné oblátky za 0,70 €.

– Pozývam v adventnom období na slávenie sv. omší ku cti Panny Márie – RORÁTY!

– 2. adventná nedeľa sa slávi ako BIBLICKÁ. V utorok 11.12. po sv. omši pozývam dospelých na faru, ktorí majú záujem, uvažovať nad Božím slovom.

– Stretnutie birmovancov na fare max. 15 osôb: 10.12. prosím, príďte už na sv. omšu; 15.12. o 9:00 hod a 10:00 hod. V piatok 14.12. o 16:30 hod. (Ostrovany+ internát). Účasť je potrebná. Prosím, aby si načítali otázky 121 – 165 Youcat-u. Sv. omše v piatok vo farskom kostole sú pre mládež a birmovancov.

– V piatok 14.12. pozývam mládež a birmovancov na moderovanú adoráciu po sv. omši.

– 12.,14.,15.12. sú Zimné kántrové dni, záväzný je jeden. Obsahom je prosba o príchod Kristovho kráľovstva do rodín; duchovná obnova rodín; pokoj a spravodlivosť vo svete.

– Sv. zmierenia chorých pred vianočnými sviatkami: 12.12. od 8:30 hod. Ostrovany; Šar. Michaľany od 8:00 hod. 13.12. (Požiarnická, Čerešňová, Sabinovská, Komenského, kpt. Nálepku, SNP, Mlynská); a 14.12. (Pod lesíkom, Michalská, Ružová, Záhradná, Železničiarska, Prešovská, Hviezdoslavova). Nahláste do 9.12.

– Kto má záujem, aby prišli do jeho domu koledníci Dobrej noviny nech sa zapíše v kostole (pod chórom) do 23.12. Koledovanie v Šar. Michaľanoch bude popoludní 26.12.2018

– NOVOROČNÝ KONCERT: 1.1.2019 vás pozývam na Novoročný koncert s cimbálovou hudobnou skupinou PRIMÁŠ z Giraltoviec, ktorá zahrá a zaspieva koledy. Koncert sa uskutoční vo farskom kostole sv. Michala v Šarišských Michaľanoch o 17:30 hod. VSTUP JE ZADARMO!!!

– 26.12. pozývame mládež na Štefanský večer v priestoroch kaštieľa. Otvorené bude od 20:00 – 21:00 h.

– Stretnutie prvoprijímajúcich detí a rodičov bude 16.12. o 15:00 hod. na fare. Účasť je potrebná.