FARSKÉ OZNAMY 22.-28.10.2018

FARSKÉ OZNAMY 15.-21.10.2018
14. októbra 2018
FARSKÉ OZNAMY 29.10.- 04.11.2018
28. októbra 2018

– Sviatosť manželstva si chcú navzájom vyslúžiť:
Martin JACKO, syn Gabriela a Jaroslavy rod. Mathiovej z Jarovníc a Monika ŠUTYOVÁ, dcéra Ladislava a Dariny rod. Belišovej zo Šar. Michalian.. Ohlasujú sa 1. – krát.
Kto by vedel o nejakej prekážke, ktorá by im bránila prijať sv. manželstva, nech to oznámi na FÚ.

– Z 27.10. na 28.10. sa posúva čas. O 3. hod. posúvame hodiny na 2. hod. stredoeurópskeho času.

– V nedeľu 28.10. v Šar. Michaľanoch pri sv. omšiach bude zbierka na potreby kostola. V Ostrovanoch podomová zbierka. Pán Boh zaplať za milodary!

– TURISTIKA pre mládež a birmovancov – POLONINY
V sobotu 27.10. pozývam mládež a birmovancov na poznávanie Národného parku Poloniny. Cena za autobus je 7 euro. Treba si zabezpečiť dobrú obuv a aj veci na prezlečenie či prezutie, OP, kartičku poistenca. Cestou domov sa zastavíme na spoločný obed. Odchod ráno o 7:00 hod.

– Bratia Kapucíni srdečne pozývajú na Koncert v Prešove, v nedeľu 28.10.2018 o 16:00 hod. v kine „SCALA“, oproti pošte. Lístky je možné zakúpiť v predajni František, pri Františkánskom kostole. A tiež pred koncertom na mieste konania. Ostatné informácie na výveske.

– Birmovanci: Účasť na sv. omši povinná. Zaujmite miesta vpredu pred oltárom, a nie pod chórom alebo na chóre, či pred kostolom. Ďakujem!

– Spovedanie chorých na 1. piatok bude 25.10. od 8:30 hod: v Ostrovanoch; 26.10. od 8:00 hod. Šar. Michaľanoch: (ul. SNP, Mlynská, kpt. Nálepku, Komenského, Požiarnická, Čerešňová, Michalská) a 30.10. od 9:00 hod. v Šar. Michaľanoch (ul. Záhradná, Ružová, Sabinovská, Prešovská). Nahláste chorých v sakristii hneď do 20.10.2018.

– Snúbencov, ktorí majú záujem si vyslúžiť sv. manželstva v roku 2019 prosím, aby sa do 30.10.2018 prišli zapísať v úradných hodinách na farský úrad. Vďaka.

– V mesiaci október budeme sv. omše začínať spoločnou modlitbou ruženca 30 min. pred sv. omšou (okrem nedele). Všimnite si rozpis s úmyslami na jednotlivé dni. Vďaka.

– Od 15.9. do 24.10.2018 prebieha 40 – dňová reťaz pôstu a modlitieb za kňazov na Slovensku. Úmysly pôstu: Poďakovanie Bohu za dar kňazstva a prosba o silu v krízach. Prosme o dar nových povolaní. Svojimi obetami vyprosujme dar odpustenia pre tých kňazov a veriacich, ktorí si vzájomne ublížili.