FARSKÉ OZNAMY 08.-14.10.2018
7. októbra 2018
FARSKÉ OZNAMY 22.-28.10.2018
21. októbra 2018

– Sviatosť manželstva si chcú navzájom vyslúžiť:
Michal UJACKÝ z Livova a Jana JACOVÁ z Ostrovan. Ohlasujú sa 3. – krát.
Kto by vedel o nejakej prekážke, ktorá by im bránila prijať sv. manželstva, nech to oznámi na FÚ.

POĎ DO DIVADLA NA: „LEGENDA O ZAKLIATOM MESTE“. Divadelná skupina AD1 sa ospravedlňuje a pozýva nás 15.10.2018 (PONDELOK) o 17:00 hod. do divadla Jonáša Záborského v Prešove na predstavenie Legenda o Zakliatom meste. Pre našu farnosť: Dospelí 4 €; deti do 12 rokov 2 €.

– Hnutie na pomoc rozvedeným kresťanom oznamuje, že pravidelné mesačné modlitbové stretnutie sa uskutoční dňa 16.10. 2018 o 17.hod. v Katolíckom kruhu, Jarkova 77 v Prešove. Stretnutie vedie gr. – kat. kňaz Rastislav Baka.

– Pripojme sa aj v našej farnosti 18.10. k medzinárodnej modlitebnej iniciatíve MILIÓN DETÍ SA MODLÍ RUŽENEC. Modlitba detí za pokoj prinesie pokoj do našich sŕdc i do „srdca“ nášho sveta.

DUCHOVNÁ OBNOVA: V dňoch 19.-21.10. organizujeme víkendovú duchovnú obnovu v Bardejovských kúpeľoch.
Odchod je o 16.30 hod. z parkoviska pred COOP Jednotou.

– V nedeľu 21.10. pri sv. omšiach bude zbierka na MISIE. PBZ za vaše milodary.

TURISTIKA pre mládež a birmovancov – POLONINY
V sobotu 27.10. pozývam mládež a birmovancov na poznávanie Národného parku Poloniny, najvyšší vrch Kremenec (1 221m.n.m.) sa nachádza na mieste, kde sa stretávajú hranice Poľska, Slovenska a Ukrajiny. Cena za autobus je 7 euro. Treba si zabezpečiť dobrú obuv a aj veci na prezlečenie či prezutie, OP, kartičku poistenca. Cestou domov sa zastavíme na spoločný obed. Odchod ráno o 7:00 hod.

– Bratia Kapucíni srdečne pozývajú na Koncert v Prešove, v nedeľu 28.10.2018 o 16:00 hod. v kine „SCALA“, oproti pošte. Lístky je možné zakúpiť v predajni František, pri Františkánskom kostole. A tiež pred koncertom na mieste konania. Ostatné informácie na výveske.

– Birmovanci: Účasť na sv. omši povinná. Zaujmite miesta vpredu pred oltárom, a nie pod chórom alebo na chóre, či pred kostolom. Ďakujem!

– Spovedanie chorých na 1. piatok bude 25.10. od 8:30 hod: v Ostrovanoch; 26.10. od 8:00 hod. Šar. Michaľanoch: (ul. SNP, Mlynská, kpt. Nálepku, Komenského, Požiarnická, Čerešňová, Michalská) a 30.10. od 9:00 hod. v Šar. Michaľanoch (ul. Záhradná, Ružová, Sabinovská, Prešovská). Nahláste chorých v sakristii hneď do 20.10.2018.

Snúbencov, ktorí majú záujem si vyslúžiť sv. manželstva v roku 2019 prosím, aby sa do 30.10.2018 prišli zapísať v úradných hodinách na farský úrad. Vďaka.

– V mesiaci október budeme sv. omše začínať spoločnou modlitbou ruženca 30 min. pred sv. omšou (okrem nedele). Všimnite si rozpis s úmyslami na jednotlivé dni. Vďaka.

Odpustky: Plnomocné odpustky získa ten, kto sa pomodlí v kostole (verejnej kaplnke), rodine, rehoľnom alebo náboženskom spoločenstve ruženec. V iných ako tu spomenutých prípadoch sú s modlitbou ruženca spojené len čiastočné odpustky. Podmienkou pre získanie plnomocných odpustkov je, aby päť tajomstiev ruženca nasledovalo bezprostredne po sebe. Ďalšou podmienkou je, aby modlitba ruženca bola spojená aj s rozjímaniami o jednotlivých tajomstvách: a) Ak sa ruženec modlí spoločne, predmodlievajúci má na začiatku desiatku nahlas uviesť rozjímanie o danom tajomstve, b) ak sa ruženec modlí jednotlivec, stačí, keď sú tajomstvá v tichosti rozjímané počas modlitby. Rozpis zodpovedných za modlitbu ruženca a úmysly ruženca si pozrite vo Farskom liste.

– Od 15.9. do 24.10.2018 prebieha 40 – dňová reťaz pôstu a modlitieb za kňazov na Slovensku. Úmysly pôstu: Poďakovanie Bohu za dar kňazstva a prosba o silu v krízach. Prosme o dar nových povolaní. Svojimi obetami vyprosujme dar odpustenia pre tých kňazov a veriacich, ktorí si vzájomne ublížili.